Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Nisaa/Maida/Al-Anaam

Koranen 

Surat al Nisaa (Kvinnorna)

Denna Surah uppenbarades i Medina och har totalt 177 verser. I boken Tafsir al Burhan, står det att Imam Ali (a.s) har sagt att vem som än reciterar denna Surah, varje fredag, så kommer personen slippa gravens tryck.

Surat al Maida (Måltiden/Bordsuppdukningen)

I denna Surah, återfinns 120 verser och den räknas till Mackisurorna, med andra ord blev den uppenbarad i Mecka. Det återberättas från den heliga Profeten (saw) att vem som än reciterar denna Surah, han kommer få en belöning likvärdig 10 gånger antalet judar och kristna som lever i världen och personen kommer bli förlåten samma antal synder och kommer återupplivas i en status som är likvärdig i antal.

Surah al-An’aam (Boskapen)

Denna Surah uppenbarades i Mecka och består av 165 verser. Imam al Redha (a.s) sade att denna Surah uppenbarades med att 70 000 änglar följde med den från himlen. Dessa änglar kommer be Allah om förlåtelse för varje person som reciterar denna Surah och de kommer fortsätta göra så till Domedagen.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade att ifall en person skriver denna surah med hjälp av mysk eller saffran och sedan dricker det (alltså att han lägger den skrivna Suran i vatten så dess skrift löses upp) i sex dagar i sträck, så kommer denna person att välsignas omåttligt och kommer vara fri från alla problem och krämpor. Han kommer inte att se sin hälsa försämras eller bli sjuk.

Den sjätte Imamen (a.s) sade också att denna Surah måste ges respekt för att Allahs namn dyker upp 70 gånger i denna Surah. Ifall människorna visste vilken nytta denna Surah har, så skulle de inte släppa taget om den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *