Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Bismillah al Rahman al Rahim

Versen Bismillah al Rahman al Rahim

Ifall vi skulle ta upp den stora nyttan som reciterandet av Bismillah al Rahman al Rahim ger de som reciterar den, så skulle det ta hela volymer. Inte nog med att den är del av varenda Surah (kapitel) i Koranen, förutom Surat al Tawba, så är det även den mest repeterade versen i Koranen.

Det återberättas i Tafsir Burhan (tolkning av Koranens verser) att den Heliga Profeten (saw) sade, att när en person reciterar Bismillah, så byggs det 5000 palats av rubiner åt personen i paradiset, varje palats har tusen salar som är gjorda av pärlor och i varje sal, finns det 70.000 troner gjorda av smaragdar och arje tron har 70.000 mattor som är gjorda av specialmaterial och på varje matta sitter en Hur ul Ein (paradisets väsen). En person frågade då vad man måste göra för att få allt det där, och då sa Profeten (saw) att man måste recitera Bismillah med övertygelse och förståelse.

Den Heliga Profeten (saw) har även sagt att när en troende ska gå över Bron på Domedagen, och han säger Bismillah, så kommer flammorna under honom att dö ut, tills Helvetet skriker ut, Åh Troende, gå förbi illa kvickt, din närvaro får min eld att dö ut.

När en lärare lär ett barn att recitera Bismillah, så kommer barnet, dennes föräldrar och läraren, alla slippa helvetet. Det återberättas att Profeten (saw) Isa (a.s) en gång gick förbi en kyrkogård och han såg hur Allahs Ilska och Straff sänkte sig ned över en grav, så han gick förbi snabbt. När han passerade samma plats efter en tid, så märkte han att Allahs Barmhärtighet och Välsignelser överöste samma grav. Han förvånades över detta och frågade Allah om vad som hade hänt och då uppenbarades det till honom att mannen i graven, hade varit en syndare och därför straffades han för sina synder. När han dog, så var hans fru med barn och födde snart därpå en son. När pojken blev äldre, så förde hans mor, pojken till en lärare, som lärde honom Bismillah…Och Jag ansåg inte att det var rättvist att denna mans son kallade Mig vid Mitt namn och samtidigt straffade Jag hans far i graven.

Det nämns även att reciterandet av Bismillah med en hög röst, är bland tecknen på en sann troende. Imam Ali al Ridha (a.s) sade, Bismillah är mycket nära det utvalda namnet till Allah (Isma al Adhaam)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *