Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Surat al Fatiha

Al Fatiha – Ingressen

[1:1] I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[1:2] الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
[1:2] Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

[1:3] الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[1:3] den Nåderike, den Barmhärtige,

[1:4] مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
[1:4] som allsmäktig råder över Domens dag!

[1:5] إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
[1:5] Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

[1:6] اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
[1:6] Led oss på den raka vägen –

[1:7] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ
[1:7] den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Det finns sju verser och det sägs att denna Surah är både Macki och Madani, alltså att den uppenbarades i båda två städer.
I boken Majmaul Bayan återberättas det att Profeten Muhammed (saw) sade, att vem som än reciterar denna Surah, så får han belöning, likvärdig att ha reciterat 2/3 av den heliga Koranen och får likvärdig belöning som en som gett almosor till alla troende män och kvinnor i världen.

En av Profetens (saw) följeslagare återberättar att han en gång reciterade Suran i Profetens (saw) närvaro, och Profeten (saw) sade:

“Vid Honom, i vars Hand min själ finns, en likadan uppenbarelse som denna har inte inkluderats i vare sig Toran (Gamla Testamentet), Bibeln, Zabur (Psalmerna) eller ens i Koranen själv.”

En gång frågade Profeten (saw), Jabir ibn Abdallah Ansari:

“Ska jag lära dig en Surah som inte har någon lik den i hela Koranen?” Jabir svarade bejakande. Så den heliga Profeten (saw) lärde honom Surah al Fatiha. Sedan frågade Profeten (saw), Jabir, ska jag berätta för dig något om denna Surah? Återigen svarade Jabir ja på detta. Profeten (saw) sade:”Den (Surah al Fatiah) är botemedel för varje sjukdom, förutom döden.”

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade att vem som än inte kan botas av Surah al Fatiha, då finns det inget botemedel för den personen. I samma återberättelse står det att ifall Suran är reciterad 70 gånger över vilken kroppsdel som helst, där man har smärtor, så kommer smärtorna att försvinna. Faktum är att Surans kraft är så stor, att det sägs ifall man reciterar Suran 70 gånger över en död kropp, så skall du inte förvånas om kroppen kommer till liv igen.

Surat al Fatiah är botemedel för fysiska och spirituella krämpor och åkommor. Utan denna Surah, så är även de dagliga bönerna inte fullständiga. Det är en storslagen skatt, som givits oss av Allah, genom Profeten (saw) och ingen föregående Profet, har fått något likt den. Denna Surah är även känd som Ummul Kitab (Bokens moder).

Imam al Ridha (a.s) återberättar genom sina förfäder, från Imam Ali de troendes mästare(a.s) att han sade: 

“Jag hörde Allahs budbärare säga att Allah har sagt:

“Jag har delat in Ingressen av Boken (Koranen) mellan Mig och Min tjänare; så dess halva är för Mig och den andra halvan är för Min tjänare. Och Min tjänare ska få vad han ber om. När tjänaren säger: [1:1] I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN, då säger Allah: “Min tjänare har börjat med Mitt namn och det åligger Mig då att avsluta hans jobb och välsigna honom i hans affärer. Och när han säger: [1:2] Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, då säger Allah: Min tjänare har prisat mig och han vet om att de välsignelser som han har är från Mig och att de olyckor som avhållits från att drabba honom, avhölls av Mig. Åh Änglar, Jag utnämner er till Mina vittnen att Jag skall lägga till nästa världs belöningar till de från denna värld, och Jag skall avvärja från honom nästa världs olyckor såsom Jag har avvärjt denna världs olyckor från honom. Och när han säger [1:3] den Nåderike, den Barmhärtige; Så säger Allah, Min tjänare vittnade om Mig att Jag är Nåderik och Barmhärtig; Jag gör dig till Mitt vittne att jag kommer öka hans andel i Min barmhärtighet och öka hans andel i Mina välsignelser. Och när han säger, [1:4] som allsmäktig råder över Domens dag! Så säger Allah, Jag gör dig till Mitt vittne att, såsom han erkänner att Jag är Mästare över Domedagen, så kommer Jag med all säkerhet göra hans räkenskap lättare för honom på räkenskapernas dag (Domedagen) och Jag kommer med all säkerhet acceptera hans goda dåd och förbi se hans synder. Och när han säger: [1:5] Dig tillber vi;  Så säger Allah: Min tjänare säger sanningen. Han tillber enbart Mig. Var Mitt vittne att jag med all säkerhet kommer ge honom, för hans tillbedjan, en belöning som kommer vara till avund för alla som motarbetade honom när han tillbad Mig. Och när han säger [1:5]Dig anropar vi om hjälp. Då säger Allah, Från mig sökte min tjänare hjälp och I mig hittade han skydd. Var mitt vittne att Jag med all säkerhet kommer hjälpa honom i hans affärer och jag kommer hjälpa honom i hans problem och kommer hålla hans hand i hans olyckor. Och när han säger [1:6] Led oss på den raka vägen …Säger Allah den Allsmäktige: Denna del är för Min tjänare, och Min tjänare skall få vad han önskar sig, och Jag har besvarat (hans bön) och gett honom vad han hoppades på och har skyddat honom från vad han var rädd för. 

-‘Uyunul Akhbar-

Allamah Tabatabai säger:

  1. Hela Al Fatiha Suran är ett Gudomligt tal, uppenbarat å Hans tjänares vägnar, så han kan recitera det när han står inför sin Herre.
  2. Det är delat i två delar, en del för Allah och en del för tjänaren.
  3. Det innehåller, även med dess knapphet, all den koranska visdomen. Koranen är en stor skatt fylld med fundamentala sanningar, moraliska värderingar och den mest fullständiga sharia, som behandlar reglerna gällande tillbedjan och hur man ska bete sig mot varandra, såsom lag och straff. Vidare är det en gruva av Gudomliga löften och varningar, berättelser om historiska folk, såsom liknelser och moraliska läxor. Men även med allt detta, så kan alla dess lärdomar sammanfattas i fyra fundamentala sanningar: Tawhid, Allahs enhet, Profetskapet, Återuppståndelsen och vägledning av mänskligheten till lycksalighet i denna värld, såsom i nästa värld. Det behöver inte sägas att att denna Sura innehåller alla dessa grundläggande sanningar, i denna mycket korta, men samtidigt mycket vältaliga mening.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *