Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Muhammed – sänt som nåd till världarna

Den mest lämpliga hadithen att börja med är hadithen som de flesta av oss känner till då Profeten Mohammed (saw) säger till Imam Ali as; ingen känner dig förutom Gud swt och jag. Ingen känner mig förutom Gud swt och du. Och ingen känner Gud swt förutom jag och du.

Anledningen till varför jag anser att denna är mest lämplig är för att vi inte riktigt kan lära känna Profeten Mohammed saw på riktigt, men inshaAllah skall vi försöka åtminstone få en hum. Så följ med oss denna gång så skall vi försöka stegvis berätta om den bästa skapelsen.

Enligt många autentiska hadither så säger Profeten Mohammed (saw) att det första Gud swt skapade var Profeten Mohammeds (saw) ljus och från det ljuset skapades allt annat. Profeten Mohammed (saw) beskriver sig själv som solen och vilken vacker beskrivning och jämförelse. Varför är den beskrivningen så ackurat?
Jo, för att solen är källan till hela solsystemet. Alla planeter förlitar sig på Solen eftersom att dennes gravitation håller ihop solsystemet, allt från de största planeterna till de minsta partiklarna av skräp i en bana. Det fanns en tid när Mars, jorden, Venus, Saturnus mm var en del av solen. När Gud swt ville att solsystemet skulle se ut som den är idag, så skedde det en explosion och från solen kom det diverse saker som placerades i en bana.
Detta kan efterliknas med Profeten Mohammed (saw) och dennes ljus, då den skapades före allt annat och med dennes ljus skapades allting.

En fråga, hur kan profeten Mohammed (saw) påstå att han är den första muslimen när det fanns tusentals profeter innan honom?

Svaret är att han var den första som underkastade sig till Gud swt i den första världen.

I Koranen (7:172) kan vi läsa att Gud swt samlade hela mänskligheten och sa; är inte Jag er Herre?. Den första som svarade ja var Profeten Mohammed (saw), därmed blev han den första muslimen. Den som svarade efter honom var Imam Ali (as), sedan alla imamer (as) sedan profeterna (as) osv.

Så imam Ali (as) frågar Profeten Mohammed (saw);
Vem är av högre rang, du eller ängeln Gabriel? Självklart vet Imam Ali as svaret, men finns det inga frågor så finns det inga svar. Så för att vi alla skall få kunskap om detta så frågar Imam Ali as profeten Mohammed (saw).

Profeten Mohammed svarar med att säga;

Ali, hur kan vi inte vara överlägsnare än änglarna när vi var före dem i kunskapen om Herren, så som att prisa Honom, i att bevittna Hans Enighet, och förhärliga Honom. Sannerligen var våra själar de första av Allahs skapelser, och omedelbart därefter fick Han oss att prisa Honom och betrakta Hans Enighet. Då skapades änglarna och när de bevittna våra själar i form av en unik ljus, kände de till storheten av vår plikt.
Vi började prisa Allah för att lära änglarna att vi är en skapelse och att Allah är absolut transcendent för oss (innahu munazzah ”en siffatina).

Änglarna, eftersom de bevittnade den gudomliga transcendenten började de att prisa oss. Och när änglarna såg storheten av vår rang, började vi att bekänna den gudomliga enigheten, så att de får lära sig ’la ilaha illa llah’, och att vi inte är gudar utan endast tillbedjare.
Och när änglarna såg höjden av vår ställning, började vi att vittna om Allahs storhet, så att de kan känna att Allah är den som är Akbar (större). Och när änglarna vittnade den nobla kraften och makten (al-Izza wa al-quwwa) som Allah hade placerat i oss, började vi att recitera; ’Det finns ingen kraft eller makt förutom hos Allah’ (la hawl wa la quwwa Illah bi llah) så att änglarna skulle veta att vi själva har ingen kraft eller makt utan genom Allah.

Och när de såg det som Allah generöst hade beviljat oss med och hur han hade gjort lydnaden till oss obligatorisk, sade vi ‘Alhamdolillah’, så änglarna får kännedom om vår tacksamhet till Allah för denna gåva. Och de upprepade ‘Alhamdolillah’. Det är alltså tack vare oss att änglarna vägleddes mot kunskap om Allahs enighet och kunskap om orden för enigheten och prydnaden.

Intressant, väldigt intressant. Så all kunskap änglarna besitter kommer från Profeten Mohammed (saw) och Imam Ali (as). För att det inte skall bli för långa texter så kommer vi inshaAllah bygga på detta och vad det innebär, inshaAllah imorgon. Men även förklara varför Gud swt säger att Han inte hade skapat något överhuvudtaget om det inte hade varit för Profeten Mohammed (saw) och Imam Ali (as), och lite annat.

Imam Al sadiq as säger;

Profeten Mohammed (saw) och Imam Ali (as) existerade i form av ljus hos Gud swt 2000 år innan Han swt skapade något annat. När änglarna såg det här ljuset, la dem märke till att den hade ett ursprung och en lysande stråle hade grenat ut ifrån det.

Änglarna frågade: ”Vår herre och mästare, vad är det här för ljus?”
Den Allsmäktige proklamerade dem med: ”Detta ljus är från mitt ljus Dess ursprung är profetskap och dess gren är Imamah (Gudomligt ledarskap) . Profetskapen är för Muhammad min tjänare och budbärare, och Imamah är för Ali mitt bevis och auktoritet. Om inte för dem hade jag inte skapat någon av mina skapelser”

av Momme Cebu

vi-har-skickat-dig-som-valsignelse

En kommentar

  1. AminaAhmed 18 december 2016

    MashAllah, så vackert skrivit att man blir tårögd. Må Allah belöna dig för att sprida sann kunskap.
    Må vi alla förstå vår älskade Profet mer och mer för varje dag som går.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *