Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De vita dagarna

Den 13, 14 och 15 av varje månad i månkalendern (Hijri) kallas för vita dagar. Det sägs att de fick detta namn på grund av två anledningar.

Den första är utifrån månens starka vita sken under dessa nätter.

Den andra anledningen sägs vara förknippad med Adams a.s synd, när han fick i sig frukten från det förbjudna trädet. När Allah s.w.t beordrade Adam a.s att inte stanna kvar i Paradiset, blev Adam a.s svart av skam för sin synd. Änglarna i himmelen grät högljutt över Adams a.s situation, och sa ”Oh Allah, det är en av dina skapelser, som du blåste in, av ditt liv, i honom. Allt detta skedde på grund av att Han inte gjorde som Han blev tillsagd och begick denna lilla synd”.
När ängeln Gabriel sändes över Adam a.s, hördes en röst som sa ”Fasta, Oh Adam”. Han gjorde som Han blev tillsagd och fastade. Detta skedde under den 13 dagen av månaden. När han bröt fastan, förlät Allah s.w.t honom. Han befriades ifrån en tredje del av Hans synd, den blev Vit.
Sedan hördes ännu en röst som sa ”Fasta, Oh Adam”. Nästa dag, den 14 av samma månad fastade Adam a.s, och ännu en tredje del av Hans synd försvann. Detta upprepades även under den tredje dagen, den 15. Då återvände det vita skenet över Adams a.s kropp.

Dessa är anledningar för varför dessa tre dagar kallas för De Vita Dagarna.

Dessa dagar är mycket heliga och har många rekommenderade handlingar (a’mal) att genomföra.
Den första av dem är fastan. 1 dags fastan motsvarar 1 års fastan i övriga dagar. Den som fastar alla tre dagar, är som att ha fastat för evigt.

  1. Att fasta första dagen ger 10 000 goda gärningar (hasanat).
  2. Att fasta de två försts dagarna ger 30 000 goda gärningar (hasanat).
  3. Att fasta alla tre dagar ger 100 000 goda gärningar (hasanat).

Profeten Muhammed s.a.w la stor vikt på dessa dagar, fastade dem under hela Sitt liv.
Den sjunde versen av Surah al-Hashr [59:7] talar för oss att vi ska följa det som Profeten s.a.w kom med och avstå ifrån det som Han s.a.w förbjöd.

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

Tag alltså emot vad [Hans] Sändebud ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er;

Därför bör vi alla fasta under dessa dagar.

Det finns även en rekommenderad bön under dessa kvällar:

🔷Kvällen till den 13, dvs den 12 på kvällen:
En bön på 2 rak’at (som 1 morgonbön).
På varje rak’a reciteras: Surah al-Hamd (al-Fatiha),Surah Yasin, Surah Tabarak, Surah al-Mulk och Surah al-Ikhlas.

🔷Kvällen till den 14, dvs den 13 på kvällen:
En bön på 4 rak’at (som 2 separata morgonbön).
På varje rak’a reciteras Surorna ovan.

🔷Kvällen till den 15, dvs den 14 på kvällen:
En bön på 6 rak’at (som 3 separata morgonbön).
På varje rak’a reciteras Surorna ovan.

Sara Razzaq Asadi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *