Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Al Hassans och Yazids möte med Roms kung

Hassan bin Ali (a.s) och Yazid bin Muawiya,  inbjöds av Roms kung. ”En dag när kungen av Rom (Bysans) hörde om dispyten mellan Imam Ali ibn Abi talib (a.s) och Muawiya, tänkte han på att kalla bådas representanter till sig för att se vem som hade rätt. Muawiya skickade sin son Yazid och Amir al Mumineen (a.s) skickade al Hassan (a.s). Yazid kysste kungen av Roms händer och Imam al Hassan (a.s) tackade Allah den allsmäktige. Kungen tog fram några ritade bilder som ingen kände till. Imam al Hassan (a.s) sade: ”De är bilder på Profeterna, Adam, Noah, Abraham, Ismail och Shuaib (a.s) och när han såg en av bilderna, började han att gråta. Det är bild på min heliga morfar Profeten Muhammed (saw).

Den romerska kungen frågade den konstigaste frågan:

”Vilken kreatur är född utan föräldrar och utan manlig eller kvinnlig? Yazid svarade, jag vet inte. Imam al Hassan (a.s) svarade: De är sju, Profeten Adam, Hawa (Eva), Ismails bagge, Profeten Salihs kvinnliga kamel, Profeten Moses orm, Djävulen (Iblis), kråkan som lärde Kain (Adams son) sättet att begrava på.

Den romerska kungen var mycket nöjd och gav honom många gåvor och sade: Din far har rätt och sedan vände han sig till Yazid och sa, din far har fel och berätta för honom att Ali ibn Abi Talib är den sanna ledaren.
Källa Manaqib, Vol. 5, Pg. 53;

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *