Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad anser Islam om dödsstraff för de som lämnar Islam?

Fråga:

Vad är de olika lärdas syn på dödsstraffet för någon som lämnar Islam?
Är det alltid dödsstraff som gäller eller beror det på?

Vad är logiken bakom det?

Avfall från islam – Irtidad

Frågan om Irtidad, är en rätt komplex fråga, och en känslig sådan. Först och främst, vår syn på Gud och ifall man kan tvinga på folk religionen; sedan ska jag försöka belysa Islams syn på de val en person har, efter att han eller hon självmant valt att konvertera till islam och sist men inte minst ska vi diskutera avfall från religionen.

1. Tro på Gud: Tvång eller ett val?

Enligt Islam, så föds varje barn med en inre egenskap att känna till och tro på dess Skapare; detta kallas för Fitra, dess ”inre natur”. Allah beskriver den mänskliga själen mycket vackert.

[91:1] VID SOLEN och dess [bländande] sken,
[91:2] och vid månen, när den lånar dess ljus!
[91:3] Vid dagen, när den gör [jorden] synlig,
[91:4] och vid natten, när den sveper [världen] i mörker!
[91:5] Vid himlen och Den som har rest dess [valv],
[91:6] och vid jorden och Den som har brett ut dess [yta]!
[91:7] Vid människans väsen och Den som har format henne [med sikte på den uppgift som hon skall fylla],
[91:8] och nedlagt i henne både syndfullhet och gudsfruktan.
[91:9] Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ],
[91:10] men den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.

Allah har gjort våra själar så att vi kan skilja mellan gott och ont, men för att en själ ska få fungera på det viset och skilja på gott och ont, måste själen hållas ”ren”. Det måste hållas rent från spirituell korruption. Själen är som en glödlampa som kan ge ljus, så länge det inte är omgiven av tjock smuts eller att det omges av damm; alla människor har detta ljus i sin själ och de som håller den ren från spirituell smuts, kan inte hitta sin väg till Gud. Kufr betyder i grund och botten, just att dölja eller att täcka. Profeten påtalade det här ofta, där han sa:

”Alla barn föds med en troende natur (al Fitra), det är barnets föräldrar som får barnet att bli judiskt eller kristet.”

Förutom Fitra har Allah förmedlat oss med många olika saker för att känna till Honom, för att tro på Honom; Han skickade profeter och budbärare, Han skickade heliga böcker och Han skapade tusentals tecken i naturen, som påminner oss om Honom.

Koranen[41:53]
Vi skall visa dem Våra tecken vid horisonten och inom dem själva, ända till dess [uppenbarelsens] sanning står klar för dem! Är det inte nog för dem [att veta] att din Herre är vittne till allt som sker?

2. Kan islam tvingas på andra?

När vi nu accepterat Islams syn är att tron på Gud finns i den mänskliga naturen och att det bara är föräldrarna och samhället som korrumperar själen och vilseleder den från den rätta vägen, frågan som man ställer sig då är:
Kan Islam tvingas på folk? Eller vi kan ställa frågan på ett annat sätt: Är Jihad ett legitimt sätt att tvinga på tron på icke muslimer?

I frågan om Jihad, så anser majoriteten av de lärda, att man inte kan starta Jihad, utan att en ofelbar Imam tillåter det. Då vår Imam lever i det fördolda, så måste man alltså vänta på honom.
Även de som anser att man kan starta Jihad utan en ofelbar Imam, menar att man INTE får tvinga på folk Islam med hjälp av Jihad. Som mest anser de att man kan starta Jihad för att få bort tyranni och förtryck som påtvingas folk av ickemuslimerna, för att få samhället lättare att komma i kontakt med Allahs budskap. Jihad kan alltså inte tvingas på folk, det är enbart ett medel för att stoppa aggression mot muslimer eller för att hjälpa förtryckta icke muslimer. Här kan ni läsa mera om hur Islam spreds.

Koranen säger klart och tydligt: Det finns INGEN tvång i religionen.

Koranen [2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Versen förklarar klart och tydligt att den rätta vägen är klar från den krokiga. Så en muslim kan alltid visa folk hur den rätta vägen ser ut, men INTE tvinga folk att följa Islam.

3. Vad gäller EFTER att man konverterat?

Det är klargjort att INGEN kan tvingas konvertera till Islam och att Islam inte får tvingas på folk eller ett samhälle. Det handlade alltså om personer som inte var muslimer, nu ska vi titta på vad det gäller en person som redan är muslim.
När en person blir muslim, är det andra regler. Du har själv valt att bli muslim, då har du slutit ett avtal där du gett dig till Allah.

Koranen [2:208] Troende! Ge er hän åt Gud i hel och full underkastelse [under Hans vilja] och följ inte i Djävulens fotspår – han är er svurne fiende.

Så när du blivit en troende, så har du gett upp dina rättigheter om att göra andra val. Det ser man i versen:

Koranen [33:36] Och när en fråga som rör en troende man eller kvinna har avgjorts av Gud och Hans Sändebud, har dessa inte rätt att själva döma i det som rör dem; den som sätter sig upp emot Gud och Hans Sändebud begår ett uppenbart svårt misstag.

Så även om han ”lämnar” islam, är hans lämnande en fråga för islamiska lagar. Islam säger blankt nej till att du kan lämna religionen, efter att du frivilligt gått in i den. Om du har problem med vissa aspekter, så diskutera dem, ifrågasätt dem, debattera dem, studera dem, men du får INTE lämna religionen. Det kan jämföras med många staters lag om att du döms till döden om du förråder ditt land, landsförräderi kan liknas vid förräderi mot Islam.

4. Avfall från religionen är som förräderi.

Varför tillåter inte Islam avfall från religionen? Avfall eller Irtidad i Islam är som förräderi. I den västerländska världen är förräderi enbart när det är politiskt eller militärt, i USA anser man att förräderi är enbart när man krigar mot USA och att man stödjer USA:s fiender, men även i väst utökar man listan ibland som i fallet med England:

I England lägger man till att om du kränker Kungens gemål, eller våldtar monarkens äldsta gifta dotter, eller att du sexuellt kränker frun till den äldste sonen och arvinge. Även idag, ingår ”korruptionen” av den kungliga blodlinjen, i förräderibegreppet.

Så om det inte är något som har med politik eller militära frågor att göra, varför ingår det i förräderibegreppet? För att den kungliga familjen och dess renhet är en av de viktigaste frågorna i det brittiska samhället och kulturen. I Islam lägger man till även frågan om Allahs, Profetens och Koranens status, som inte får kränkas.

Såsom länder anser att deras kungligheter är heliga, eller deras militära säkerhet, anser man i Islam att det är högförräderi när man sviker Allah, Profeten, och andra heliga begrepp i Islam.
Den Irtidad vi talar om här, är en där man ÖPPET går emot Islam, och då är det dödsstraff som gäller.
Murtad betyder avfälling (från Religionen). En Murtad kan vara av två sorter:

 • 1) Murtad Fitri, som betyder en född Muslim, med muslimska föräldrar som sedan avfaller från Islam. Fitri betyder natur eller naturell, termen Murtad Fitri betyder alltså att personen har avfallit från sin natur, naturen som bejakar och tror på Gud.
 • 2)Murtad Milli betyder en person som konverterade till Islam och sedan nekade Islam. Milli kommer från ordet Millat som betyder ett samhälle. Termen Murtad Milli betyder då att personen avföll från sitt samhälle.

I första fallet, då är avfallet från religionen som ett förräderi mot Gud; medan i det andra fallet, då är det som förräderi mot samhället. Därför är det också varför vi beter oss olika gällande dessa två ”brott”.

En föredetta icketroende, som blir muslim och sedan lämnar Islam (Murtad Milli) igen, får en ny chans; ifall han ångrar sig, då träder inte dödsstraffet in. Medan en person som är född muslim och sedan lämnar (Murtad Fitri) ska dödas, även om han ångrar sig. Hans ånger kanske accepteras av Allah men han måste ändå genomgå straffet i denna värld för sitt förräderi.

Detta straff gäller bara när brottslingen är man, i fallet med kvinnor, då är det inte dödsstraff men livstidsfängelse. Ifall en sådan kvinna ångrar sig, då accepteras hennes ånger och hennes brott suspenderad. Enligt några av de lärda, så menar de att straffet för en Murtad, enbart tillämpas i Darul Islam (med andra ord, i den muslimska världen) och inte ifall Murtad flyr till darul Kufr (de icke troendes länder).

Vad är källan för dessa lagar? Det är de autentiska haditherna från Ahlul Bayt (a.s), man kan tex läsa Ayatullah al Khois:

Takmilatu Minhãju ’s-Salihiyn, vol. 1, pp. 324-337 för att hitta haditherna som används av våra lärda.
Det här är ingen ny fråga eller kontroversiell fråga bland våra shiitiska lärda. Även de lärda i det förgångna hade samma syn:

Sheikh al Tusi (död 460 Hijra) i an Nihaya; IbnIdris (död 598 Hijra) i as Saraar; Ibn Hamza al Tusi i al Wasila, al Muhaqqiq al Hilli (död 676 Hijra) i Sharaya u al Islam al Allama al Hilli (död 726 Hijra) i Qawaidu al Ahkaam och den förste Martyren (död 786 Hijra) och den andre martyren i Sharhuh l Umati a Dimshiqiyya.

Ingen skillnad heller mellan Usooli eller Akhbari lärda.

 

3 kommentarer

 1. Kelle Norberg 23 augusti 2017

  Hur fungerar den islamiska lagen om avfällingar i ett land som förespråkar religionsfrihet? Kan utövare av Islam i Sverige ta sig rätten att straffa avfällingar från Islam trots att det inte är i enlighet med de lagar som gäller i Sverige?

  Högaktningsfullt
  Kelle Norberg

 2. Bahlool 30 augusti 2017

  Nej. I vår tro och enligt våra lärda (shiitiska lärda då), så måste du följa ett lands lagar, så jag som muslim kan ha problem med din åsikt i frågan men kan inte göra något åt dem. Det är därför man har en slags säkerhetsmekanism, man måste ha en domare (lärd) som utdömer straff, man måste ha vittnen (tex otukt ska du ha 4 ögonvittnen till). Sedan är det här inte en syn so delas av tex självmordsbombarna i wahabiternas diverse kulter.

  mvh Bahlool

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *