Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen – Surat Yasin

Surah al-Yasin 36

För de som reciterar denna Surah, den heliga Koranens hjärta, efter solnedgången, så kommer Allah ställa 1000 änglar som skyddar en från den förbannade Shaitan (djävulen) och hans agenter genom hela natten och skyddar honom från alla katastrofer; ifall denna Surah är reciterad på morgonen så kommer han vara skyddad av Allah genom hela dagen från katastrofer och han kommer få tillräckligt med uppehälle.
Den som reciterar denna Surah, han kommer av Allah få 30 000 änglar, som vid hans begravningstvättning, kommer följa med honom från den till graven och ber om förlåtelse för honom; och när han är lagt i graven, kommer dessa änglar att be bön över honom och be till Allah att skydda honom från gravens tryck; och ett ljus kommer komma ut från hans grav till domedagen. När han kommer ut ur graven för den slutgiltiga räkenskapen, kommer dessa änglar vara med honom för att hjälpa honom gå över Sirat (bron i nästa liv) och Mizan (vågen för ens dåd). Han kommer ställas i samma grupp som profeter och budbärare.

Inga problem, ingen sorg kommer göra honom ledsen. Han kommer inte vara bland dem som skriker efter hjälp. Vid den tiden kommer Allah säga:
”Åh min betjänt, lägg in ett gott ord åt vem du än behagar; Åh min betjänt, vad du än ber om, kommer jag uppfylla.”
Han kommer inte frågas ut, han kommer få ett blankt papper befrielse, och vara bland Profetens (saw) följeslagare.
Den som reciterar denna Surah, en gång i sitt liv, kommer tillskrivas med dygder värda miljoner gånger fler än antalet skapelser som Allah har på denna värld och i nästa; och samma antal synder kommer bli förlåtna; och kommer aldrig uppleva fattigdom eller bli skuldelagd; skulle bli säker från att dö under fallande husdelar och från varje sjukdom som ger en smärtor; skulle bli säker från dödens smärtor och från fruktan för graven; och vid tiden då själen lämnar kroppen kommer Allah vara ens hjälpare. Det skulle leda till mycket överflöde av uppehälle i denna värld och omåttliga belöningar i nästa; och när han möter Allah i nästa liv, så kommer Allah säga till änglarna: ”Jag är glad med denna man, så änglar alla ni, sök om förlåtelse för denna man.”

Den som reciterar denna Surah, kommer Allah ge honom belöning för en som reciterat hela koranen tolv gånger. Ifall denna Surah är reciterad vid tiden för döden, kommer Allah utnämna änglar tio gånger fler än antalet verser i denna Surah, som kommer ställas i rad inför honom, förpliktade för att be om förlåtelse för honom, gåendes med hans kropp, bedjandes, tills kroppen är sänkt ner i graven. Ifall en sjuk person reciterar Suran eller det är reciterat för honom vid ögonblicket för hans död, kommer Azrael inte ta ifrån honom hans själ, förrän han fått paradisets vatten att dricka; i graven så kommer han få uppleva fred och lugn och kommer vara glad och lycklig i paradiset.

Den som skriver denna Surah på ett papper, bär på det runt sin nacke, kommer vara säker från varje katastrof och varje sjukdom. Vem som än skriver denna Surah med rosvatten och saffran på en porslinstallrik, diskar det med rent vatten och dricker ur det varje dag för 7 dagar (repeterandes proceduren varje dag), kommer hålla i minnet vad han än hör, kommer ha överhanden mot alla han debatterar mot och han kommer få respekt från folket. Ifall en mor dricker detta vatten kommer hon ha tillräckligt med mjölk för att föda sitt barn.

Vem som än skriver denna Surah på ett papper och bär på det runt sin nacke som Tawiz (amulett), kommer vara säker från avundsjuka och från onda ögat från män som djinn, han kommer vara säker från galenskap, taloförmåga, folks kritik och smärtor.

”Lär ut Yasin till era barn, det är den heliga Koranens bukett:” Imam Jafar al Sadiq (a.s)

“Teach Yasin to your children, it is the bouquet of the holy Quran”, said Imam Jafar al Sadiq (as).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *