Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hjärtan renas med hunger ?

Med Guds swt vilja så kommer vi ta upp diverse ämnen som vi kommer att försöka fördjupa oss i, detta är första ämnet.

Att skåda himmelriket är inte något man gör med ögonen, det är något man gör med hjärtat, som Om vi tar en titt på haditherna för att se vilken väg som är den absolut bästa till att öppna vägarna för ens hjärta så att den kan beskåda himmelriket, så kan vi se att alla profeter as och alla imamer as fokuserade väldigt starkt på en specifik sak. Efter att ha fördjupat oss i detta så kan vi med all säkerhet säga att en utav de absolut viktigaste faktorerna som leder till att ens hjärta renas och öppnas för att se himmelriket är just hunger och det är precis det vi tänker ta upp denna gång. Hunger är en av de absoluta viktigaste faktorerna så låt oss tillsammans fördjupa oss lite mer i det så kanske vi lär oss något nytt, bland annat varför vi egentligen fastar.

Profeten Mohammed saw säger; jag slöt mina ögon och beskådade med mitt hjärta. Så det är med hjärtat man beskådar himmelriket, så låt oss se hur vi skall gå tillväga om vi vill öppna upp portarna för hjärtat så att den kan beskåda himmelriket.

För att öppna upp portarna för hjärtat så skall man minska på mat och dryck, för att för mycket mat dödar hjärtat på samma sätt som för mycket vatten dödar plantorna. Och det är här vi förstår filosofin bakom att fasta. De flesta tror att fastan handlar om kroppens hälsa men det gör det inte, den positiva inverkan på kroppens hälsa vid fastan är enbart en bonus som man får på köpet.

Filosofin bakom att fasta är hungern, men vad gör vi under fastemånaden? Minskar vi på maten eller ändrar vi enbart på tiderna för maten? Vi minskar inte på maten, vi enbart ändrar tiderna och när det är dags att äta så tar vi igen alla timmar vi har gått miste om. På det viset har vi förstört hela filosofin med att fasta. Det är därför många kan känna att fastemånaden har passerat utan att känna att hjärtat har blivit renare.

Profeten Mohammed saw; döda inte era hjärtan med för mycket mat, för att hjärtat är som en planta, den dör om den får för mycket vatten.

Detta är även svaret till de som frågar hur det kommer sig att de ber ’salat al layl’, de reciterar Koranen men de känner inte riktigt att de förändras till det bättre och att deras hjärtan renas. Det är pga att de äter sig mätta, de fyller sin mage och känner aldrig av hungern. Det efterliknas med en sjuk patient som får medicin av sin läkare, patienten tar sin medicin men avstår inte från maten som skadar honom. Hur mycket han än tar av medicinen så blir det ingen effekt då patienten inte avstår från det som skadar honom.

Profeten Mohammed saw; den som fyller sin mage kommer aldrig att tillträda herraväldet av himmelriket och jorden Så vill ni att era hjärtan skall beskåda himmelriket eller vill ni inte? Vill ni att era hjärtan skall nå nivån ’al yaqeen’ (att vara 100% säker) och att den beskådar det som Profeten Abraham as beskådade eller inte?

Koranen säger; (6:75) And thus did We show Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth and that he might be of those who are sure.

Vi visade nu Abraham [Vårt] herravälde över himlarna och jorden, för att han skulle bli fullt övertygad.

Vägen för att nå dit är hungern! Och inte att ändra på matens tider! Många undrar varför de inte blir rörda när de reciterar Koranen tex, men hur ska hjärtat bli emotionellt när vi har dödat den med för mycket mat?

Profeten Mohammed saw; reflektion är halva dyrkan men hungern ÄR dyrkandet.

Vill man påbörja sin resa till Allah swt så skall man göra fem saker; Minska på maten och drickandet, minska på sovandet, tiga (tala mindre), samhörighet (att separera sig från människor är problematiskt) och utföra åkallan konstant.

(En av mina favoriter) Allah swt säger till änglarna; kolla på Mina tjänare, Jag har bekymrat de med mat och dryck på jorden och de avstår från det för Min skull. Åh änglar vittna att för varje maträtt som min tjänare avstår för Min skull så skall Jag ersätta de med nivåer i paradiset. Det är med denna hadith vi förstår varför det kunde passera flera dagar utan att Profeten Mohammed saw åt något överhuvudtaget. En gång så kom Sayyida Fatima Al Zahra sa med en bit bröd som hon precis har bakat till Profeten Mohammed saw, hon sa; jag kände ingen aptit för att äta innan jag kom med lite till dig. Profeten Mohammed saw sa; vid Gud, detta är den första matbiten som hamnar i din faders mun på tre dagar. Det handlar inte om kroppens hälsa och att tarmarna rensas mm, jo självklart, alla dessa saker är bra och har positiva inverkan, men det är inte pga detta vi skall avstå från att äta. Under fastemånaden så efterliknas den som fastar med änglarna, varför gör man det? För att änglarna prisar och dyrkar Gud swt utan mat och dryck.

 

Angående fastemånaden, många tror att vi fastar för att det hjälper rensa våra tarmar och det är bra för kroppen. Det må vara sant, men då borde de som är extremt hälsosamma inte behöva fasta. Många andra tror att det är för att vi skall känna hur det är att vara fattig och inte kunna äta. Det må vara sant, men då borde de som inte ha mat och inte vet när nästa måltid kommer inte behöva fasta. Men grejen är att alla dessa har också egon och behöver vakna därför gäller fastemånaden för alla.

 

Hungern är receptet;

Den heliga Profeten (Saw)

“Keep your stomachs hungry and thirsty and make your bodies used to hardships, perhaps your hearts will then have a chance of seeing Allah’s glory.” –

”Behåll era magar hungriga och törstiga och vänj era kroppar vid umbäranden, då kanske era hjärtan får en chans att se Allahs glans.”

 

Imam al-Sadiq (AS) sade:

”Inget är mera skadligt för en troendes hjärta än för mycket mat. Det lämnar honom med två drag: kallt hjärta och brinnande lust.”

”Nothing is more harmful for the heart of a believer than excess food. It leaves him with two traits: hard-heartedness and burning lust.”

Profeten (SAW) sade:

En man vars (konsumtion av) mat är liten har en hälsosam mage och ett rent hjärta, och en man vars mat är i överflöde, har en sjuk mage och ett kallt hjärta.”

”A man whose [consumption of] food is little has a healthy stomach and a pure heart, and a man whose food is plenty has a sick stomach and a hard heart.”

Profeten (SAW) sade:

”En person kan inte fylla en behållare värre än sin mage.”

”Man cannot fill a container worse than his stomach.”

Profeten (SAW) sade:

”En man som fyller sin mage kommer inte träda in i himlens eller jordens domäner.”

”A man who fills his stomach will not enter the dominion of the heavens and the earth.”

Profeten (SAW) sade:

 

”Be warned against excessive food, for it poisons the heart with hardness, slows the limbs in performing acts of obedience, and blocks the souls from hearing counsel.”

Imam Ali (AS) said: ”A man who eats excessively, his health declines and his burden becomes heavier than he can endure.”

Imam Ali (AS) said: ”When the stomach is filled with [even] permissible food, the heart becomes blind to goodness.”

The Prophet (SAWA) said: ”Applaud a man who abstains from food, sleeps hungry, and has patience. These are the ones who will be satiated on the Day of Judgement.”

In the tradition of al-Mir’aj (The Prophet’s Ascension to the heavens), The Prophet (SAWA) said: ”Oh Allah! What is the outcome of hunger?” He said: ”Wisdom, protection of the heart, drawing closer to Me, lasting sorrow, less burden on the people, telling the truth, and lack of concern whether one lives in wealth or poverty.”

Imam Ali (AS) said: ”Hunger and disease cannot coexist.”

Imam al-Ridha (AS) said: ”A man who wants to be healthy and have a light body must decrease his dinner.”mat_1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *