Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Har du finansiella problem? Saknar du Riziq (livsuppehälle)?

Har du finansiella problem? Saknar du Riziq (livsuppehälle)?

Imam al Sadiq (a.s) sade:

”När du befinner dig i (ekonomisk) nöd, vakna upp tidigt på dagen, för livsuppehället (riziq) distribueras innan soluppgång. Och Allah, den allsmäktige, har välsignat denna Ummah (gemenskap) i dess tidiga timmar, och spendera almosor i de tidiga timmarna, för motgångar följer inte när man ger almosor (sadaqa)”

Källa: Al Amali

Den Heliga Profeten (saw) sade:

1: Fyra saker gör kroppen sjuk: a) Överdrivet talande b) Överdriven sömn c) Överdriven ätande d) Överdriven sex.
2: Fyra saker som förstör kroppen: a) Oro b) Sorg c) Hunger d) Stanna uppe länge på nätterna.
3: Fyra saker som torkar ut ansiktet och får bort glädje: a) Att ljuga b) Vara respektlös (insistera på något som man vet är fel) c) Argumentera utan kunskap d) Överdriven omoral (göra saker som är syndiga utan fruktan).
4: Fyra saker som ökar fukten i ansiktet och dess glädje: a) Fromhet b) Lojalitet c) Generösitet (vara trevlig/givmild) d) Vara hjälpsam mot andra utan att de bett om det.
5: Fyra saker som stoppar Riziq (livsuppehälle): a) Sova på morgonen (från Fajr till soluppgång) b) Att be mindre c) Lathet d) Förräderi/Oärlighet.
6: Fyra saker som ökar Riziq (livsuppehälle): a) Stanna uppe på nätterna för att be b) Överdriven ånger c) Regelbunden (ge) almosa d) Zikr (åkallan av Allah).

Källa:
(Remembrance of Allah in zikr Ref-Wealth and prosperity vol- vol-1-pg 47

Are you having financial problems…? or Rizk…?

Imam e sadiq said;“When you are in (financial) need, rise early in the day, for the subsistence (rizq) is distributed before sunrise. And Allah, Most High, has blessed this Ummah in its early hours, and give away alms in the early hour, because adversities do not follow the giving of alms (sadaqah)[Ref: al-Amali]

The Holy Prophet Muhammad said:
1 ]- Four things that make the body sick: a) Excessive Talk b) Excessive Sleeping c) Excessive Eating and d) Excessive Sex.

2 ]- Four things that destroys the body: a) Worry b) Sorrow (Sadness/Grief) c) Hunger d) Staying up late (in the night)

3 ]- Four things that dry the face and take away its happiness: a) Lying b) Being disrespectful /impudent (insisting on something wrong knowingly) c) Arguing without knowledge d) Excessive immorality (doing something wrong without fear)

4 ]- Four things that increases the wetness of face and its happiness: a) Piety b) Loyalty c) Generosity (being kind) d) To be helpful to others without he/she asking for it.

5]- Four things that stop the Rizq (Sustenance) a) Sleeping in the morning (from Fajr to sunrise) b) Praying less c) Laziness / Idleness d) Treachery / Dishonesty.

6]- Four things that bring /increase in the Rizq. a) Staying up in the night for prayers. b) Excessive Repentance c) Regular Charity d) Zikr.

(Remembrance of Allah in zikr Ref-Wealth and prosperity vol- vol-1-pg 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *