Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Landet vid Kerbala

Landet vid Kerbala

 

1)

Ängeln Gabriel (a.s) berättade till Profeten Muhammed (saw) att:

“Kerbala, vart ditt barnbarn och hans familj kommer dö martyrdöden, är ett av de mest välsignade och heligaste platserna på jorden och det är ett av paradisets dalar.”

1)

The angel Gabriel narrated to Prophet Muhammad (S) that:

“Karbala, where your grandson and his family will be martyred, is the one of the most blessed and the most sacred land on Earth and it is one of the valleys of Paradise.”

Källa: Kamil al-Ziyarat. pg. 545

2)

Imam Zain al Abidin (a.s) återberättar: “Gud valde landet Kerbala till en tillflyktsort som en säker och välsignad fristad, 24000 år innan Han skapade landet där Kaaba finns och valde det som tillflyktsort. Sannerligen kommer det skina bland Paradisets gårdar som en skinande stjärna skiner bland stjärnorna för Jordens folk.”

2)

Imam Zain al-abideen (AS) narrated: “God chose the land of Karbala as a safe and blessed sanctuary twenty-four thousand years before He created the land of the Kabah and chose it as a sanctuary. Verily it will shine among the gardens of Paradise like a shining star shines among the stars for the people of Earth.”

Källa: Kamil al-Ziyarat pg. 534

3)

“Välsignad är du åh Jord, där den älskades blod kommer spillas på dig.”

3)

“Blessed are you O’ Earth, that the blood of the beloved shall be spilled upon you.”

-Imam Ali (AS)

Bihar al-Anwar, Vol.: 44, p.258

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *