Press "Enter" to skip to content

Citat – Profetens testamente

Ali (a.s) återberättar: Profeten (saw) beordrade mig att hämta skrivblock så att han kunde skriva på det (så) hans nation aldrig kommer att gå vilse efter efteråt, men jag fruktade att medan jag var borta för att hämta det så kunde han svimma av, så jag sa åt honom: “Jag kommer memorera och förstå.” Han (saw) sade: “Mitt testamente är salat (bönen), Zakat (fattigdomsskatten) och det vad din högra hand äger.”

Narrated ‘Ali (ra): The Prophet SAWS ordered me to bring him a tablet so that he could write on it what his nation will never go astray after, but I feared that while I go fetch it he could pass away, so I told him: “I will memorise and understand.” He SAWS said: “My will is the Salat, the Zakat and that which your right hand posses.”

Källa: Sunni Musnad Ahmad 2/84 – Graded “Hasan” by Ahmad Shakir.

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *