Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profeten Muhammeds saw bekymmer

[1. Profeten (saw) hade en oro att lämna hemlandet.]

Så vad menas det med att profeten (saw) var orolig över att lämna hemlandet?

Eftersom profeten (saw) visste om att Quraish inte kommer låta honom vara i fred och kommer att använda sig av alla medel för att bli av med honom, så var ett av hans stora bekymmer att han kommer tvingas att lämna Guds hus och Ghar Hara’ (ett berg där profeten (saw) brukade spendera sin tid och reflektera över Guds (swt) skapelse i. Det är även där som Gabriel (as) kom ner och förmedlade för profeten Muhammed (saw) att det var dags att sprida Islam till folket), som för honom var hans hemland. Han (saw) tänkte alltid på att han kommer lämna den plats där han kände sig närmast Gud (swt). Då uppenbarades följande vers för att få bort profetens (saw) oro.

”Indeed, [O Muhammad], He who imposed upon you the Qur’an will take you back to a place of return. Say, ”My Lord is most knowing of who brings guidance and who is in clear error.” [28:85]

Då gav sig profeten (saw) mot Medina, där han såg till att sprida islam, efter att Quraish försökt döda honom (saw) i hans hem. I versen ovan ser vi att Gud (swt) lovar profeten (saw) att han kommer ta tillbaka honom till Mecka, men på vilket sätt återvände vår profet (saw) till den plats han inte ville lämna? Jo, han återvände som en mäktig segrande man över Quraish och Islams fiender. Nu stod profeten (saw) framför Guds hus, al-Ka’ba, som han alltid längtat till att besöka under dessa åtta år han varit borta och såg till, med Imam Alis (as) hjälp, att bli av med alla statyer som fanns i Guds hus.

[2. Ändring av Quranen]

Eftersom profeten (saw) visste hur Bibeln och Torahn hade förändrats med tidens gång så var ett utav hans största bekymmer att folket skulle göra samma sak med Quranen och ändra på Guds (swt) ord. Då uppenbarades följande vers:

”Indeed, it is We who sent down the Qur’an and indeed, We will be its guardian.” (15:9)

Versen ovan är ett utav de starkaste bevisen på att Quranen inte är förvrängd och den kommer aldrig att förvrängas. Hur mycket folk än försöker förvränga och ändra på Guds (swt) ord, så kommer de att misslyckas. Detta eftersom Gud (swt) lovade att skydda den Quran vi läser, vare sig vi gör det dagligen, en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång om året. Men jag finner det märkligt hur vissa söker sig till några enstaka svaga, långt ifrån autentiska hadither om att vi rafidhis (och vilken ära det är att bli kallad för rafidhi) tror på att Quranen är ändrad. Vi lever verkligen i en konstig värld, där man försöker hopplöst motbevisa motparten trots att man själv är helt ute och cyklar..

[3. Profetens ummah är inte som något annat ummah.]

Ett utav vår kära profets (saw) bekymmer var även hans oro över att hans Ummah (nation) skulle plågas på något vis. Profeten Salehs (as) Ummah plågades för att de tog livet på en kamel, så hur är det då med en Ummah som inte agerade då profetens (saw) dotter, Fatima al-Zahraa (as), utsattes för det som hon utsattes för? Hur är det med en Ummah som svek profetens (saw) efterträdare, Imam Ali (as), och var inblandade i hans död? Tar vi en titt på nationer innan profeten Muhammeds (saw) nation, ser vi att dessa plågades på olika sätt, detta på grund av deras skamfyllda handlingar. Men aldrig utsattes profetens (saw) Ummah för något liknande. Quranen svarar på profetens (saw) oro genom följande vers:

”But Allah would not punish them while you, [O Muhammad], are among them, and Allah would not punish them while they seek forgiveness.” (8:33)

Subhan Allah vilken otrolig vers. Sannerligen är han profeten av barmhärtighet! Be alltid Allah (swt) om förlåtelse syskon

[4. Hyckleri]

Islams fiender var inte endast icke muslimer, utan det var även vissa så kallade “muslimer”. De som egentligen bar hat i sitt hjärta gentemot islam, men uttryckte sig på det motsatta viset framför andra.

Det förklarades krig mot profeten (saw) och islam direkt när han (saw) ville sprida ett gott budskap. Fienderna till islam och dess profet var många. En grupp av fiender från islams “inre” kom att kallas för al munafiqon (hycklarna). Dessa går under beskrivningen i föregående stycke. Den här gruppen gick inte under islams täckmantel för att de ansåg islam som den rätta religionen, utan för personliga anledningar. Den heliga profeten (saw) var därför orolig att islam skulle erövras av sådana typer, vars riktiga syfte var att förstöra islam. Av denna anledning uppenbarades versen;

”It is He who sent His Messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all religion, although those who associate others with Allah dislike it.” [9:33]

[5. Oron över de troende]

Ytterligare ett bekymmer som profeten (saw) hade var de troendes situation efter hans bortgång. Redan under profetens (saw) tid så var muslimerna väldigt förtryckta och fick lida väldigt mycket. Att profeten tänkte på detta vis tyder inte på annat än stort omtanke för hans (saw) anhängare. Följande vers uppenbarades för att få profeten (saw) att bli lugn:

“Allah keeps firm those who believe, with the firm word, in worldly life and in the Hereafter. And Allah sends astray the wrongdoers. And Allah does what He wills.” [14:27]

Versen ovan är inte en vers som kan appliceras på alla muslimer, utan på de som verkligen följde profeten (saw) och hans hushåll (as) och gjorde deras bästa till att lyda Gud (swt).

[6. Oron över de troendes fiender]

Profeten (saw) var bekymrad över motståndarna till de troende. Han bekymrade sig över vilket stort straff de kommer att få se på grund av deras förtryck av de troende. Sådan är profeten av barmhärtighet, han tänker till och med på fienderna. Följande vers uppenbarades på barmhärtighetens profet:

“…The Day when Allah will not disgrace the Prophet and those who believed with him. Their light will proceed before them and on their right; they will say, ”Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, You are over all things competent.” [66:8]

 

Skriven av Zeinul Abidin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *