Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Äktenskap inom Islam

Äktenskap inom Islam är en av de mest älskade handlingarna. Vi inser nog inte ens själva hur mycket ajr (belöning) vi får genom att gifta oss.

1. Profeten (saw) sa: ”Det finns ingen institution i Islam mer älskad och omtyckt av Allah än äktenskap”

2. Profeten (saw) sa: ”När en person gifter sig under sin blomstrande ungdom, ropar hans inre Satan i vrede, ’Ve honom! Ve honom! Två tredjedelar av hans tro har nu säkrats från mig, och han behöver bara vara försiktig med hans plikt gentemot Allah i den återstående tredjedelen’ ”

3. Profeten (saw) sa: ”En sovande, gift person är bättre i Allahs syn än en ogift person som spenderar hans nätter åt att fasta och be”

4. Imam al-Sadiq (as) sa: ”En två enheters bön (två rakaa’) som utförs av en gift person är bättre än 70 enheters bön utfört av en ogift peron”

5. Profeten (saw) sa: ”De värsta bland er döda är de som är ogifta”

6. Imam al-Sadiq (as) sa: ”Han som arrangerar för en ogift person att gifta sig kommer att vara bland dem som Allah kommer att betrakta (med barmhärtighet) på uppståndelsens dag”

7. Imam al-Kazim (as) sa: ”Det finns tre typer av människor som kommer att skuggas av Allahs tron på den dag då ingen skugga kommer att användas bortsett från det: den som arrangerade ett äktenskap för en muslimsk bror, eller hjälpt honom på något sätt, eller dolt sin muslimska broders fel”

8. Profeten (saw) sa: ”Den bästa hemgiften (mahr) är den enklaste av dem”

9. Profeten (saw) sa: ”Gift dig in i en god släkt för sannerligen kommer det som är uppfött i benet (skelettet) komma ut i köttet (barnen)”

10. Profeten (saw) sa: ”Offentliggör äktenskapen men håll förlovningen dold”

Källor:

1. [Bihar al-Anwar, p. 222, no. 40]
2. [Bihar al-Anwar, p. 221, no. 34]
3. [Bihar al-Anwar, v. 103, p. 221, no. 25]
4. [Bihar al-Anwar, p. 219, no. 15]
5. [Bihar al-Anwar, p. 221, no. 34]
6. [al-Kafi, v. 5, p. 331, no. 2]
7. [al-Khisal, p. 141, no. 162]
8. [Kanz al-‘Ummal, no. 44707]
9. [Kanz al-‘Ummal, no. 44559]
10. [Kanz al-‘Ummal, no. 44532]

Skriven av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.