Press "Enter" to skip to content

Citat – Koranen har en synbar och en dold form

Imam al Sadiq (a.s): “Sannerligen har Koranen en synbar och en dold form och för varje dold form, finns det 7 fler dolda former, gånger 7.”

Imam Sadiq (as) “Surely for the Quran there is an apparent and concealed form and for each concealed form there are 7 more concealed forms, till 7 times”

(Tafsir al-Safi by Mulla Mohsin al-Faydh al-Kashani)

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *