Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Välsignelser över Muhammed och hans familj

Imam al Baqir och al Sadiq (a.s) sade:

”Den tyngsta saken som placeras på vågen vid domedagen är åkallande av välsignelser över Muhammed (saw) och hans hushåll (a.s).”

Imam al-Baqir (as) and Imam al-Sadiq (AS) said,

”The heaviest thing to be placed on the scales on the Day of Resurrection is the invocation of blessings on Muhammad and his household (as).”

[Bihar al-Anwar, v. 94, p. 49, no. 9]

 

”Gud och Hans änglar välsignar Profeten; be Gud välsigna honom, ni troende, och hälsa honom med en vördnadsfull hälsning! ”

“ Allah and His Angels send blessings on the Prophet, O you who believe! send your blessings on him, and solute him a thorough salutation”.

 Quran 33:56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *