Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Shia sekter – Zaidi

Sammanställt lite om Zaidis, både från deras egna källor och från andra grupper, om dem:

Zaidiyya, Zaidism eller Zaydism (Arabiska: الزيدية az-zaydiyya, är en shia skola/sekt som uppkallades efter Imam Zaid ibn ˤAlī.
De som följer Zaidi skolan kallas ibland även för ”femimamiter”. Det finns även Zaidi Wasitis, dessa är som majoriteten av shias, 12 imamiter. Zaidi är även ett familjenamn, och används överlag av dem som är ättlingar till Zaid bin Ali (a.s), så därför finns det även Zaidis som är sunnis, i länder som Pakistan och Indien.

I våra böcker så sägs det att Zaid bin Ali (a.s) sa ett liv under förtryck, är inte värt att leva, och då han skulle revoltera, så förutspådde Imam al Baqir (a.s) för honom vad som skulle hända, däribland att han skulle dödas, hängas upp naken och att fåglar skulle dyka upp för att skydda hans privata delar. Något som inte fick Zaid (a.s) att ändra på sig.

Zaidi Imamer

Zaidis följer de första 4 imamerna, Ali, Hassan, Hussain, Zain al Abidin (a.s) men efter det anser de att den femte Imamen är Zaid bin Ali (a.s), istället för hans bror Muhammed al Baqir (a.s) som enligt 12 imams shiiterna är den som kommer på femte plats. Efter Zaid bin Ali (a.s) erkänner zaidis andra ättlingar till Hassan bin Ali (a.s) och Hussein bin Ali (a.s) som imamer, något som skiljer dem från 12 imams shiiterna. Kända imamer bland Zaidis:
Yahya bin Zaid, Muhammed al Nafs al Zakiyah och Ibrahim ibn Abdullah.

När det gäller lagen, så följer Zaidis de lagar och de lärdomar som Zaid bin Ali (a.s) sägs ha instiftat och som är samlade i hans bok Majmu al Fiqh. Zaidis har lite från både Hanafi (sunni) och Jafari (shia) skolorna.

Gällande Teologi så är Zaidis nära Mutazilla skolan (en utdött skola).
Zaidi sekten skapades av dem som sade sig följa Zaid bin Ali (a.s), hans följeslagare som Abul Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad, Sulayman ibn Jarir, Kathir an Nawa al Abtar och Hassan ibn Salih. Efter detta så splittrades de (som så många andra vilsna grupper) i tre grupper:

Jarudiyya

Den tidigaste gruppen kallades för Jarudiyya, uppkallad efter Abul Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad och den var emot att vissa följeslagare till Profeten (saw) utnämndes till ledare, alltså samma syn som majoriteten av shias har. De ansåg att det fanns nog med bevis för att kunna bevisa att Profeten (saw) valt Ali (a.s) till sin efterträdare. Eftersom följeslagarna valde andra eller sig själva till ledare, så begick de synder, menade man, när de inte erkände sin tids Imam, Ali ibn Abi Talib (a.s). De ansåg att Abu Bakr, Omar och Uthman inte hade några som helst legitima anspråk inte heller hade Talha och Zubair det. De var aktiva under senare delen av Ommayyidernas dynasti och början av Abbassidernas. Stora delar av deras anhängare i Irak och Iran konverterade senare till 12 imams shiaislam.

Sulaymaniyya

Uppkallad efter Sulayman ibn Jarrir, och de ansåg att Imamatet skulle tillhöra den som genom överenskommelse (alltså väljs av folket medan 12 imams shias anser att det är Allah som valt Imamen). De ansåg att följeslagarna till Profeten (saw) som Abu Bakr och Omar, hade gjort fel när de inte följde Ali (a.s) men att det inte innebar en synd i sig.

Tabiriyya

Tabiriyya, Butriyya eller Salihiyya är uppkallad efter Kathir an Naa al Abtar och Hassan ibn Salih. De har nästan samma tro som Sulaymaniyya med enda skillnaden att de inkluderar Uthman ibland dem som inte syndade gruppen.

Zaidis tror inte på ofelbarheten hos Imamerna, eller att Imamerna får gudomlig vägledning. De anser inte heller att en Imam måste gå från fader till son, de anser att vem som än är Sayyid (ättling till Profeten saw) och kommer från al Hassan bin Ali (a.s) eller Hussain bin Ali (a.s), så är han godkänd för att bli Imam. Shia 12 Imamsföljare anser också att det inte måste ske från far till son, eftersom efterträdaren till al Hassan (a.s) var al Hussain (a.s) hans bror.

Zaidis anser att Zaid bin Ali (a.s) var den rättmätige Imamen, för att han led en revolution mot Ommayyiderna, som han ansåg vara tyranniska och korrupta. De anser att Imam al Baqir (a.s) inte engagerade sig i politiska aktioner och Zaidis anser att en ”sann” Imam måste kriga med våld mot korrupta ledare. Zaidis tror inte heller på doldskapet som den 12:e Imamen (a.s) befinner sig i, som Ismailiterna så tror de på en ”levande” Imam. Sunni Imamer som Abu Hanifa utfärdade Fatwa, religiösa dekret, till stöd för Zaid bin Alis (a.s) rebellion mot Ommayyiderna.

Eftersom den tidigaste versionen av Zaidi var Jarudiyya, så var de första staterna, som Alaviderna, Buyiderna, Ukhairiderna och Rassiderna, alla åt det hållet. Zaidis skapade även ett rike i Maghreb (Marocko) som är uppkallad efter Idriss den förste, det såkallade Idrisidiska riket. Det varade från 788 till 985.

houthisBadr al Deen Houthi (mitten död år 2010) Zaidi religiös ledare och far till Hussein (vänster) som ledde Houthi organisationen fram till sin död år 2004. Abdulmalek är andra sonen och den nuvarande ledaren för Houthis i Jemen.

I Daylaman och i Tabiristan (norra Iran), år 864, skapade man också Zaidistater. Riket skapades av Alaviderna och var kvar tills dess att dess ledare dödades av Samaniderna år 928. Runt 40 år senare återupplivades staten i Gilan (nordväst Iran) och var kvar under Hasanidiska (ättlingar till al Hassan a.s) ledare fram till 1126.

Buyiderna var i början Zaidis såsom Ukhairidterna, som var ledare över al Yamama på 800 talet och 900 talet. Ledaren för Zaidis tog på sig titeln Kalif, därför kallades ledaren över Jemen för Kalif. År 893 skapade al Hadi Yahya bin al Hussain bin al Qasim al Rassi (ättling till al Hassan a.s) ett rike vid Saada och det riket fortbestod till mitten av 1900talet, då en revolution år 1962, störtade detta rike. I början var man Jarudiyya, men efter kontakt med sunniterna i form av Hanafiterna och Shafiiterna, så lutade man mera åt Sulaymaniyya och Tabiriyya hållet.

I dagsläget anser man att Zaidis i Jemen utgör runt 40% till 45% av befolkningen. Den främsta Zaidigruppen i dagsläget är Hussein al Houthis grupp, som vissa hävdar har börjat luta åt 12 imams hållet.

Källor:

* Cornelis van Arendonk : Les débuts de l’imamat zaidite au Yemen , Leyden , Brill 1960 (French)

1. ^ a b Article by Sayyid ’Ali ibn ’Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shi‘ites (2005) Referencing: Momen, p.50, 51. and S.S. Akhtar Rizvi, ”Shi’a Sects”
2. ^ Hodgson, Marshall (1961), Venture of Islam, Chicago: University of Chicago Press, pp. 262
3. ^ Ibn Abī Zarʻ al-Fāsī, ʻAlī ibn ʻAbd Allāh (1340), Rawḍ al-Qirṭās: Anīs al-Muṭrib bi-Rawd al-Qirṭās fī Akhbār Mulūk al-Maghrib wa-Tārīkh Madīnat Fās, ar-Rabāṭ: Dār al-Manṣūr (published 1972), pp. 38

4. http://www.hespress.com/permalink/5116.html

5. ^ Introduction to Islamic theology and law, By Ignác Goldziher, Bernard Lewis, pg.218
6. ^ Encyclopedia of Religion and Ethics, Part 24, By James Hastings, pg.844
7. ^ The Idrisids
8. ^ Shi’ah tenets concerning the question of the imamate
9. ^ Article by Sayyid ’Ali ibn ’Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shi‘ites (2005) Referencing: Iranian Influence on Moslem Literature
10. ^ Article by Sayyid ’Ali ibn ’Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shi‘ites (2005) Referencing: Encyclopedia Iranica
11. ^ Walker, Paul Ernest (1999), written at London ; New York, Hamid Al-Din Al-Kirmani: Ismaili Thought in the Age of Al-Hakim, Ismaili Heritage Series, 3, I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies., pp. 13, ISBN 1860643213
12. ^ Madelung, W. ”al-Uk̲h̲ayḍir.” Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. 07 December 2007 [1]
13. ^ Article by Sayyid ’Ali ibn ’Ali Al-Zaidi, A short History of the Yemenite Shi‘ites (2005)
14. ^ The Gulf 2000 Project SIPA Columbia University

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *