Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför är alkohol förbjudet i Islam?

Ett flertal gånger nämns det i Koranen att alkohol är förbjudet, men varför?

1. Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.
2. Alkohol förhindrar människor att komma ihåg Gud.
3. Den förhindrar och / eller försenar muslimerna att utföra sina dagliga böner.
4. Även om de ber förstår de inte meningen med eller betydelsen av vad de gör och säger.
5. De som dricker alkohol förnekas paradiset.
6. De som dricker alkohol anses av Islam likna de som dyrkar avgudar, vilket också är helt förbjudet i Islam.
7. Alkohol ger upphov till mycket ont i samhället.
8. Alkohol bär ansvaret för ett stort antal olyckor.
9. Alkohol är orsak till många familjers splittring.
10. Under alkoholens inflytande begås brott som mord, våldtäkt o.s.v.

Vad säger koranen om alkohol?

KVINNORNA (4. An-Nisa: 43).

”Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, (utan vänta) till dess ni vet vad ni säger”

DEN HIMMELSKA MÅLTIDEN (5. Al Ma’ idah: 90).

”Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än djävulens skamliga påfund, håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer”

KON (2. Al-Baqarah :219).

”De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ”Det ligger svår synd i bådadera men (också) något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge….”

Det finns flera exempel, dessa är bara ett fåtal.

Vad säger våra Imamer (a.s) om detta?

Imam Ridha(A) sade:

”Gud har förbjudit alkoholhaltiga drycker på grund av dess följdaktiga korruption samt maskering av verkligheten från förnuftet och kyskheten från ansiktet.”

[Mostadrak, vol. 3, s. 137
Imam Sadiq(A) sade:

”Den som dricker alkohol beviljas inte sin bön under 40 dygn.”

[Al-Khisal, vol.2, s. 109]
Imam Baqir(A) sade:

”Ingen synd är värre än att dricka alkoholhaltiga drycker (al-khamr).”

[Al-Kafi, vol. 6, s. 403]
Människan blir lätt alkoholens fånge men som koranen ständigt nämner så är Allah den mest nåderika och barmhärtige, den ständigt förlåtande.

Av Saja AlKhaigani

2 kommentarer

  1. herre 13 november 2015

    1. Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.

    Vad gör deras religion då?

  2. Bahlool 13 november 2015

    Religion säger du ska respektera andra..Imam Ali a.s sa om en person inte är din bror i tron är han din bror i mänskligheten, men vad folk sedan gör är en annan sak…sedan 2001 har flest människor dödats pga demokrati och ”frihet” och kriget mot terrorismen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *