Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Änglarnas klagan och sorg inför Allah över al Husseins (a.s) död

Änglarnas klagan och sorg inför Allah över al Hussains (a.s) död

Al Tusi (en av de största shia lärda) återberättar från Imam Jafar al Sadiq (a.s) att när Imam al Hussein (a.s) dog martyrdöden, begrät ängalarna sig inför Allah den allsmäktige och sade: “Åh Allah! Hur har de behandlat den utvalde och son till Din Profet (saw)? Allah visade dem då ansiktet på Imamen (Al Qaim, al Mehdi a.s) och sade: Jag kommer kräva hans hämnd på hans förtryckare genom denna person.”

Sheikh al Saduq återberättar från Aban bin Taghlib, att Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

“4000 änglar steg ned från himlen och gick med Imam al Hussein (a.s) för att slåss på hans sida, men han förbjöd dem att slåss. De vände om tillbaka och bad (Allah) om tillåtelse, men när de återvände till Imamen (a.s), så hade han redan dött martyrdöden. Nu står de vid hans huvud i hans grav med rufsigt (hår) och smetade i damm. De gråter över honom till Domedagen, medan namnet på deras ledare är Mansoor (segrande).”

Man anser att det finns fler återberättelser om att det finns 4000 änglar vid Imam al Husseins (a.s) huvud i graven. I vissa framkommer det att när de vallfärdande till Imam al Hussein (a.s) anländer, så bemöts de av änglarna, och ifall någon av de vallfärdande blir sjuk, så kommer änglarna för att besöka personen, och ifall en av de vallfärdande dör, så ber änglarna över hans kropp och de för hans förlåtelse efter hans död; så fortsätter de tills Imam al Qaim (a.s) reser sig.

Sheikh Ibn Qawlawayh återberättar genom Abdul Malik bin Muqarran, att Imam al Sadiq (a.s) har sagt:

“När du går för vallfärd till Abu Abdullah (Imam al Hussein a.s), yttra inget annat än vackra saker, för änglarna för dag och natt, är med dig när du möter de änglar som står vid Imam al Husseins (a.s) tröskel. De skakar hand med dem men de svarar inte dem på grund av omåttligt gråtande. De väntar till soluppgången innan de börjar tala med dem. De frågar då ut dem om vad som sker i himlen, men mellan dessa två tider, så talar de inte med varandra och inte heller tröttnar de på grund av gråten och förbönen.

Hurayz återberättar att han frågade Imam Abi Abdullah, Jafar al Sadiq (a.s):

“Vad är grunden för att er ålder, ni Ahlul Bayt (a.s) är mindre och att er död händer fort, när all skapelse är beroende av er?” Imam al Sadiq (a.s) svarade:

“Var och en av oss har ett register som innehåller våra förpliktelser. Och när vi utfört dessa, som nedtecknas i detta register, så inser vi alla att slutet är nära. Då kommer självaste Profeten (saw) fram och informerar oss om vår död, och vad som än är reserverat åt oss nära Allah, uppenbaras för oss. Och när Imam al Hussein (a.s) läste sitt register om vad som hade hänt och om vad som fortfarande skulle ske. De saker som fortfarande inte hade skett och han gick ut till Kufaborna för att slåss mot dem och medan de förpliktelser som inte skett än fanns kvar i registret, bad änglarna Allah om tillåtelse att hjälpa honom. Allah gav dem tillåtelse och medan de förberedde sig för slag dog Imam al Hussein (a.s). Änglarna ropade ut inför Allah: “Åh Allah! Du tillät oss att gå ner och försvara honom och när vi skulle ned, tog du hans själ?” Allah uppenbarade för dem då: “Förbli under hans kupols skydd tills han (Imam al Mehdi a.s) reser sig, då kan ni bistå honom. Så gråt över honom och begråt att ni gick miste om en möjlighet att bistå honom. Åtskillnaden mellan att bistå honom och att beklaga sig är beroende av er. Därför gråter änglarna för Allahs närhet (att de inte är kvar där längre) och de gråter över att de inte lyckades bistå Imamen (a.s) och när Imam al Mehdi (a.s) ska resa sig, så kommer de hjälpa honom.”

Safwan Jammal återberättar:

“Jag följde med Imam Jafar al Sadiq (a.s) från Medina på väg till Mecka. På vägen frågade jag honom, Åh son till Allahs Profet (saw) varför ser jag dig nedstämd, sorgfylld och nedbruten? Imamen (a.s) svarade:
“Ifall du hade hört vad jag hör så skulle du inte fråga mig.”

Jag frågade vad hör du? Imam al Sadiq (a.s) svarade:

“Jag hör änglarnas klagan i Allahs närvaro gällande mördarna av de troendes ledares död, Ali ibn abi Talib (a.s) och gällande mördarna av Imam al Hussein (a.s). Jag hör även elegies som Djinn läser och änglarnas klagan som omringar honom och deras hårda rastlöshet på grund av den. Vem kan då äta, dricka och sova (när han hör detta).

Det återberättas i Bihar al Anwar från Hassab in Sulayman, som återberättar genom en kedja ända från Imam al Baqir (a.s) som hört från sin far Zain al Abidin att Profeten (saw) sade:

“På Meraj natten, nådde jag den femte himlen och såg Ali ibn Abi Talibs (a.s) avbild. Jag frågade: “Älskade Gabriel! Vad är denna avbildning? Gabriel svarade. Åh Muhammed! Änglarna var ivriga över att se Alis (a.s) ansikte och de sade. Åh Allah! Adams (a.s) avkomma är lyckosamma då de får beskåda Ali ibn abi Talibs (a.s) ansikte, den älskade (kusin) till din älskade Profet (saw) och hans Kalif, viceregent och anförtrodde, varje morgon och varje kväll. Så låt oss också vara lyckosamma genom att få beskåda hans ansikte såsom jordens invånare är.

Då skapade Allah för dem en avbild med hjälp av sitt heliga ljus. Då förblev Ali (a.s) i deras midst, varje morgon och natt, de besöker honom och skådar honom varje kväll.

När den förbannade Ibn Muljim slog Imam Ali (a.s) huvud med sitt svärd, så sårades avbilden i himlen på samma sätt. Varje morgon och kväll när änglarna ser bilden, förbannar de mördaren Ibn Muljim. Och när Imam al Hussein (a.s) dog martyrdöden, bar änglarna honom och lade honom sidan om bilden på Imam Ali (a.s) på den femte himlen. Varje gång änglarna stiger ned från de högre himlarna till den femte och varje gång de änglarna på de lägre himlarna stiger upp till den femte himlen, och ser al Hussein (a.s) och Ali (a.s) blodiga, så förbannar de Yazid och Ibn Ziyad och Imam Alis (a.s) mördare till domedagen.

Aamash berättar vidare att Imam al Sadiq (a.s) berättade för mig: “Dessa är från de fördolda och mystiska kunskaperna, återberätta inte dem för någon som helst, förutom för dem som är värdiga dem.”

Källa: http://www.al-islam.org/nafasul-mahmum-relating-heart-rending-tragedy-karbala-shaykh-abbas-qummi/complaining-angels

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *