Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Salam – vänlighetens ord

Och när de som tror på Våra budskap kommer till dig, säg då: ”Fred vare med er! Er Herre har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag]; den av er som av okunnighet gör orätt och som därefter ångrar vad han gjort och vill bättra sig [skall finna] Honom ständigt förlåtande, barmhärtig.”

Koranen 6:54

Profeten (saw) satt en gång med sina följeslagare och de talades vid. En person kom in och hälsade inte ens, Profeten (saw) frågade honom då varför han inte hälsade? Varför han inte bad om lov att stiga in? Gå ut igen, sa Profeten (saw) och be om lov att stiga in och säg Salam först innan du kommer in.

Profeten (saw) har sagt:

”Åh Muslimer! Ni kommer inte träda in i paradiset, om ni inte är vänliga mot varandra, om ni inte varmt säger Salam till varandra när ni möter varandra.

Allah älskar dem som säger Salam först.

Imam al Hussein bin Ali (a.s) sade:
”Sjuttio belöningar är den belöning en person får som börjar hälsningen och enbart en belöning till den som besvarar hälsningen.”

Imam al Sadiq (a.s) sade Den som börjar en hälsning, är mera älskad hos Allah och Hans Profet (saw).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.