Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Männens och kvinnornas slöja (hijab)

Männens och kvinnornas slöja (hijab)

Låt oss titta på ansvaret män och kvinnor har, enligt islam, att ha på sig hijab.

Koranen 24:30-31

SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.
Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

De stora lärda (Fuqaha) har gett förklaringar för dessa Koranens ord:

1) En kvinna måste dölja sin kropp och håret från icke mahrams (ej nära släkt eller gift med).
2) Det är olagligt för en man att titta på en icke mahram kvinnas kropp eller hår, förutom hennes ansikte eller händer. Så en man får inte se hennes hår, om han inte är hennes far, son, farbror/morbror, bror eller någon som är släkt med dessa.
3) Det är förbjudet för en man att titta på en icke mahram kvinnas ansiktes och händers detaljer, med åtrå och vice versa.
4) Det är tillåtet för en man som vill gifta sig med en kvinna att titta på en kvinna för att lära känna en kvinnas fysiska kvalitéer och vice versa.
5) Det är olagligt för en man att vara själv med en icke mahram kvinna i en plats där ingen kan gå in, ifall det finns en chans för att de kan begå haram (otillåtna) handlingar.

6) Att skaka hand med en icke mahram eller att röra varandra, är ej lagligt.
7) Ifall det är, pga medicinska förhållanden, eller man måste rädda någons liv, tvunget att röra varandra, så är det tillåtet, som nödlösning.
8) Det är tillåtet för icke mahram män att höra icke mahram kvinnors röst, om lyssnandet av rösten inte leder till sexuell åtrå eller att det leder till att man begår otillåtna handlingar och det är tillåtet för kvinnan att låta icke mahram att höra hennes röst, om det inte leder till att hon frestar åhöraren, för det är förbjudet för en kvinna att tala med en man på ett uppfordrande sätt.

9) Det är rekommenderat för en kvinna att hålla sin skönhet och sin elegans för sin man enbart för att skönhet är en viktig aspekt av en kvinnas liv och det är en viktig del i de delar som är grunden för ett lyckligt giftermål.
10) Det är förbjudet för en kvinna att härma en man (klädesmässigt, beteende eller aktioner) och vice versa.

11) Det är förbjudet för en kvinna att ha så pass mycket parfym på sig att det märks av icke mahram när hon rör sig ibland dem.

Om vi beaktar dessa regler, som handlar om islamiska slöjan, så ser vi att både män och kvinnor delar ansvaret om att upprätthålla slöjan gällande att kvinnan ska dölja sin kropp. Islam vill sprida rena relationer mellan de två sexen och sprida ärbarhet bland människorna och att försöka skydda samhället. Frågan som folk kanske ställer är varför ska enbart kvinnan bära ansvaret för att dölja sin kropp medan mannen inte har samma krav på sig?

Om man betänker att det är skillnader mellan könen, så ser man att kravet på kvinnan beror på hennes natur, hon har fysiska och sentimentala fördelar som skiljer sig mot mannens. En kvinna frestar en man mera med sin kropp än en man som frestar en kvinna med sin kropp. Hon kan få en man att åtrå henne mera med sin kropp och sin röst och sitt beteende än tvärtom. Vi ser det ju i form av skönhetsprodukter (parfym, smink, kläder, håruppsättningar mm). Om vi inte ställer krav på henne så kan hon med flit, eller utan flit, leda en oskyldig person till att synda.

Dessa naturliga drag hos kvinnan som får henne att attrahera, att fresta, att fascinera män, är en av de främsta anledningarna som Islam tar till dessa metoder. Därför är det inte lika logiskt att be en man att dölja sig, såsom det är att be en kvinna att dölja sig, för en man har inte dessa specifika karaktärsdrag inte heller är han av naturen skapad att sminka sig och att göra sig fin på samma sätt för att locka kvinnorna.

På tal om attraktion, så är två saker säkra, en i mannen och en i kvinnan. En kvinna har behovet att visa upp sig, det är del av hennes natur. Det som finns i mannen är att han vill titta, han kan inte låta bli att titta, att flörta och att njuta av dessa. Dessa två saker återfinns i dessa två. Will Durant säger att det finns inget i världen som är så ståndaktigt och uthålligt än en mans behov att titta på kvinnorna.
Det är även bevisat att män och kvinnor stimuleras sexuellt på olika sätt. En kvinna, som är av naturen sensuell och ömhjärtad, behöver smeking och rörande behöver känsliga berörande för att stimulera henne. En man å andra sidan, är mera grov, tuff och kraftfull med en stark fantasi. Han kan stimuleras av att enbart titta. En kvinna som döljer sina behag, leder till att mannen inte kan stimuleras av henne, är inte Islam smart som tillämpar hijab i ett samhälle?

Källa: http://www.al-islam.org/islamic-hijab-al-balagh/responsibility-hijab-man-and-woman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.