Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Adam och de fem namnen

Holy Prophet (saw) said:

”When Almighty Allah (swt) created Adam (a.s) and blew His spirit in his form.The angels performed sajdah to him.Then Almighty Allah (swt) sent along with him his wife Hawa (a.s), into Jannah.Adam (a.s) looked at the throne and saw 5 lines written on it.Adam (a.s) asked, ”O My Lord! Who are they? Allah said, they are those through whom My creation will seek My intercession and I will intercede through them.”Adam said,’O My Lord! They have great importance to you.What are their names? ”Almighty Allah said, I am Mahmood and first of them is Muhammad (saw), I am Ala and the second of them is Ali (a.s), I am Fatir and the third of them is Fatima (a.s) I am Mohsin, and the fourth from them is Hassan (a.s),I am Ahsan and the fifth from them is Hussein (a.s).They all praise Me,Almighty Allah.

Den heliga Profeten (saw) sade:
”När Allah den allsmäktige skapade Adam (a.s) och blåste in hans själ i hans skepnad. Änglarna utförde sajdah till honom. Den allsmäktige Allah skickade med honom hans fru Hawa (a.s) till paradiset. Adam (a.s) tittade på tronen och såg 5 meningar inpräntade på den. Adam (a.s) frågade: Åh min Herre! Vilka är de? Allah svarade: Genom dem kommer Min skapelse att söka Min förbön och Jag kommer att medla genom dem. Adam sade: Åh Min Herre! De är viktiga för Dig. Vad är deras namn? Den allsmäktige Allah sade: Jag är Mahmood och den förste av dem är Muhammed (saw), Jag är Alaa och den andre bland dem är Ali (a.s), Jag är Fatir och den tredje bland dem är Fatima (a.s), Jag är Muhsin och den fjärde bland dem är Hassan (a.s), Jag är Ahsan och den femte bland dem är Hussein (a.s). Alla de lovordar Mig, Allsmäktige Allah.

[Ref:-Maan ul Akbar,p.157, 4 narrated by-
Ibne Masood.

fem ljus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *