Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profeten (S) och Imam Alis (as) sinne för humor

Vissa har den livsuppfattningen om att det är strikt förbjudet att skoja och berätta roliga historier. Här ser vi hur egentligen det ser ut ur Profetens (S) perspektiv när det gäller humor.
Här nedan följer en autentisk hadith ur Al-Kafi;

Muhammad ibn Yahya återberättar från Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Isa från Mu’ammar ibn Khallad som återberättar att
“En gång frågade jag abu al-Hassan (as): ‘Må Allah hålla min själ till din tjänst, kan en person vara med folk som berättar och skrattar till roliga historier?’
Imamen svarade, ‘Det finns inget brott inom detta. ‘Araberna brukade komma till Allahs Sändebud med presenter och sedan säga skämtandes, “Betala oss nu för våra presenter till dig.”
Allahs Sändebud brukade små skratta åt detta. Sedan när Allahs Sändebud inte sett någon utav araberna på ett tag brukade han säga, “Vart håller den arabiske mannen hus? jag önskar att han kommer förbi igen.”’”

Källa: Usool Al-Kafi, Volume 2, Hadith #3717

Allamah Al-Majlisi (rh) och Bahboody strök den som en autentisk/sahih hadtih. [Mira’at Al-Uqool, Volume 12, 567.

Exempel 2;

Imam Ali (as) verkade också ha ett rykte om att ha ett sinne för humor.

Allamah Baqir Sharif Al-Quraishi nämner i sin bok “The Life of Imam Ali ibn Abi-Talib”, Umar bin Khattabs ord – där han inte tror att Imam Alis är kompetent för att vara en ledare. Allamah Quraishi visar sedan dumheten av den kommentaren, då Imam Ali (as) trots det varken äventyrade sanningen, allvarligheten inom styrelsen och de religösa administrativa uppgifterna.
Meningen i boken lyder;

Umar vände sig mot Imam Ali (as) och sade, du skulle vara den mest kvalificerade för denna position såvida du inte hade ett sinne för humor! Jag svär vid Allah ifall du antog denna position så skulle du säkerligen leda folket till den klaraste sanningen och den rakaste vägen…”

Man kan ställa sig frågan vid vilket tillfälle Imam Ali (as) just hade ett sinne för humor då han var okvalificerad att styra folket. Många har för sig att Imam Ali (as) alltid var seriös och ihärdig under hans livstid. Men här ser vi att Umar antydde att en oseriös man inte förtjänar att anta den stora positionen enligt honom.

Notera: Trots dessa återberättelser så ger detta inte er behörighet till att retas, skoja och använda överdrivna skratt.
Det finns andra hadither som är graderade som sahih som säger att man även måste vara aktsam och försiktig;
Imam Sadiq (as): “Mycket skratt tar död på hjärtat.”

”Mycket skratt smälter ens religion likaså som vatten smälter salt.’”
(Al-Kafi, #3722)

“Jag hörde abu ‘Abd Allah (as) säga, ‘Mycket skratt eliminerar värdigheten av ens ansikte.’”
(Al-Kafi, #3727)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.