Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett råd från Profeten (S) till Abu Dharr al-Ghifari [r].

En dag kom Abu Dharr al-Ghifari [r] till Profeten Muhammed [s] som satt i moskén. Ingen var inuti moskén förutom Allahs Sändebud [s] och `Ali (as) sittandes vid hans sida.
Abu Dharr sade, “O Allahs Sändebud! Må min mor och fader offras för din skull! Ge mig råd om någonting som kommer att komma att gynna mig.”

Profeten svarade, “Naturligtvist. Allah har hedrat dig, O Abu Dharr. Du är från oss, Ahl al-Bayt. Jag kommer att ge dig ett råd, så se till att bevara det, eftersom det är gången och vägen som leder till allt som är gott.

O Abu Dharr! Dyrka Allah på det sättet som om att du ser honom, även om du inte ser honom, så ser han dig. Du ska veta att den första delen av dyrkan är Allahs bekännelse, eftersom han är den Förste av alla ting, utan någonting som är honom föregående. Han är den Ende utan någon vid sin sida, och resten är utan något inre syfte. Han är Skaparen av himlarna, jorden, och allt däri, och även allt emellan. Han är Allah, Den Välvillige, Den Medvetne, han har makt över alla ting.

Sedan kommer tron på mig, och bekännelsen om att Allah sänt mig till all mänsklighet som en bärare av goda nyheter, en varnare, en anropare till Allah med Hans lov, och ett belysande ljus.

Sedan kommer kärleken för mitt Ahl al-Bayt, som Allah renat från orenhet och renat med en noggrann renhet. O Abu Dharr, du ska veta att Allah har placerat mitt Ahl al-Bayt i min Umma likt Noahs ark – Den som kliver ombord blir frälst, medan den som överger den drunknar. Dom är likt porten av remission för Israels Barn – den som kliver ombord är säker.
O Abu Dharr, Bevara mitt råd till dig, och du kommer att skatta dig lycklig inom denna värld och i nästa härefter.”

Makarim al-Akhlaq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.