Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profeten Adam (a.s)

Allahs profeter

Adam (a.s)

Allah skapade bergen och haven, Han skapade djuren och himlarna och stjärnorna. Allah skapade månen och solen och änglarna. Änglarna betjänade Allah efter detta bestämde sig Allah för att skapa människan och den förste människan Han skapade kallade han för Adam.
Han lärde honom många saker, såpass att Adam hade mera kunskap än änglarna. Det fanns en djinn, hans namn var Iblis och han var arrogant så han trodde att han var bättre än Adam, därför fick han inte vara kvar bland de andra änglarna.
Iblis gav Adam skulden för detta och fick namnet Shaitan, djävul. Iblis kunde inte släppa det och var mycket ilsken på Adam, som gjordes av lera medan han var gjord av eld. I paradiset levde Adam men även om allt var underbart där, så kände sig Adam ensam. Så Allah skapade Hawa (Eva) åt honom, hans fru. De trivdes med varandra och levde gladeligen i paradiset. Adam och Eva fick göra vad de ville och njuta av paradiset såsom de ville men det var en sak de inte fick komma i närheten av och det var ett speciellt träd som Allah befallde dem inte äta av.
Iblis hatade Adam så han ville lura honom till att göra något som han inte fick, han lurade dem med att säga att inget kommer ske, trädet är ätbart, så ta bara för er. Han lurade i dem att trädets frukter var helt underbara och att de borde testa dem.
Det tog inte lång tid förrän de lyssnade på djävulens viskande frestelser och de tänkte att de skulle bara smaka lite av frukterna för att se hur de smakade. Så snart de hade ätit av frukterna, så insåg Adam och Hawa att de hade varit olydiga och de kände stor skuld för vad de hade gjort. Allah förlät dem deras brott, men Han tillät dem inte vara kvar i paradiset.

Så de fick flytta till jorden istället.
Adam och Hawas fördelar och varför de fick namnen Adam och Eva
Genom autentiska hadither så sade Imam al Baqir (a.s) och Imam al Sadiq (a.s):
”Adam kallades för Adam för han var Adeemul Arth; att han skapades från jordens ansikte (lera). Hawwa kallades så för hon skapades från ett väsen (Hayya) som var Adam.
Enligt en annan åsikt så var Adeemul Arth det fjärde lagret i jorden. I en annan hadith så sägs det att Abdullah bin Salaam frågade Allahs Budbärare (saw) varför Adam fick det namnet. Profeten (saw) svarade för att Adam skapades från jordens lera. Abdullah frågade då om Adam hade skapats från en viss områdes lera eller från en mix av lera från olika platser.

Profeten (saw) svarade:
”Leran liknar honom mest för det är en mix av lera samlad från olika platser, det är vitt, rött, grönt, rosa och blått. Det har söt, surt, godtagbart och ej godtagbart temperament, hårt och mjukt sinne. Det har gjort att människorna är mjuka och hårda, rda och svarta, gula och rosa, beroende på olika sorters jord. Abdullah frågade honom (saw) ifall Hawwa var skapat av Adam eller ifall Adam skapades av Hawwa. Profeten (saw) svarade att Hawwa skapades av Adam och ifall Adam hade skapats av Hawwa, så hade kvinnan haft skillsmässorätten.
Abdullah frågade ifall hon var skapad från en extern eller en intern del av Adams kropp. Profeten (saw) svarade från en intern del. Ifall hon hade skapats från en extern del så hade hon fått tillåtelse att gå ut, utan slöja, som männen gör. Abdullah frågade om hon var skapad från hger eller vänster sida. Från vänster sida, svarade Profeten (saw). Hade hon skapats från höger sida så hade män och kvinnor haft samma rätt tillarv, då hon är skapad från vänster sida har män två delar av arvet medan kvinnor har en del.
Från vilken del av Adams kropp skapades hon, undrade Abdullah. Profeten (saw) svarade hon skapades från den lera som var kvar efter skapandet av Adams revben.
Enligt en pålitlig hadith så säger Imam al Sadiq (a.s) att kvinnan är känd som Maraah (arabiska för kvinna) för att hon skapades från Mar (arabiska för man) det för att förtydliga att Hawwa skapades från Adam.
I en annan hadith så säger Imamen (a.s) att kvinnor är kända som Nisaa (arabisak för kvinnor) för att Adam inte var intresserad (ha haft Uns) av någonting förrän han fick Hawwas sällskap.
Autentiska hadither från Imam Ali (a.s) säger att Allah skapade Adam från jord från hela världen, därför såsom det finns olika sorters jord, saltig, söt, bördig, ofruktbar, så har även Adams avkomma olika sorters människor, goda som onda.
Imam al Sadiq (a.s) berättar i en hadith:

”När Allah skickade ängeln Gabriel för att hämta en handfull jord från jorden för att skapa Adam, så sade jorden: ”Jag söker tillflykt hos Allah från att du ska ta min jord.” Ängeln Gabriel återvände till Allah och sade att jorden sökte tillflykt hos Allah för att låta mig ta lera från henne. Den allsmäktige skickade då Israfil och gav honom i uppdrag att hämta jord. Jorden bad då återigen Allah om att skydda henne för att mista jord. Israfil återvände till Allah såsom Gabriel hade gjort. Mikael fick nu uppdraget att hämta jorden. Även han lyckades inte hämta jorden. Till slut skickades dödsängeln till jorden för att hämta jord. Återigen sade jorden att det sökte tillflykt hos Allah från honom och ängeln svarade att även han sökte tillflykt hos Allah från att komma tillbaka till Honom, tomhänt. Så han hämtade jord från hela världen.

Profeten (saw) sade i en hadith:

”När Änglar gick förbi Adams kropp som hade skapats av lera och låg i himlen, så brukade de säga, du har skapats för en viktig uppgift. När den förbannade Shaitan (djävulen) gick förbi Adams kropp så brukade han sparka till den och säga: Du är gjord för en storslagen uppgift.
I en hadith sägs det att Abd al Alim skrev ett brev till Imam Muhammed al Taqi (a.s) och frågade varför kisset och avföringen av människan hade en sådan äcklig lukt. Imamen (a.s) svarade ”att det var för att när Allah skapade Adam, så var hans kropp ren och han låg i den positionen för 40 år. Änglarna gick förbi och sade du har skapats för en viktig affär. Satan gick in i hans mun och gick ut genom bakdelen (anus). Därför är allt som finns i Adams söner (människorna) fylld av lukt och orent.”

I en annan hadith från Profeten (saw) så sägs det att Allah skapade Adam på en fredag. Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade att när själen uppmanades gå in i Adams kropp, så fann den kroppen avskyvärd. Allah befallade då att själen ska gå in i kroppen med ovilja (tvungen in) och lämna den med ovilja (tvungen ut).
Abu Basir frågade Imam al Sadiq (a.s) om anledningen för att Allah skapade Adam utan far och mor och varför Allah skapade Isa (a.s) utan far medan Han skapade alla andra människor med två föräldrar. Imamen (a.s) svarade att det var så för att människorna skulle inse Allahs allsmäktighet att Han kan skapa utan en manlig och att Han kunde skapa utan en manlig och en kvinnlig föräldrar. De måste inse att Allah är skaparen av allt och har makt över allt.
Enligt en hadith av Imam al Sadiq (a.s) så finns det tre fäder: förste är Adam, far över de troende, den andre är Jaan, far över djinn och den tredje är Satan, far över de otrogna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *