Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förlåtelse

Det var en gång två vänner som reste runt tillsammans. Under deras färd genom öknen så hade de ett par diskussioner och argumentationer. Efter en hektisk diskussion slog den ena sin vän hårt i ansiktet. Den som blev slagen blev sårad och fick ont. Utan att säga något så skrev han i sanden:

’’Idag blev jag slagen i ansiktet av min bäste vän’’

Efter att de hade gått en bra bit så kom de fram till en oas där de bestämde sig för att ta ett bad. Den som hade blivit slagen fastnade bland smutsen och började drunkna, men blev räddad av sin vän. När han hade återhämtat sig så ristade han in en text på en
sten som löd:

’’Idag blev jag räddad av min bäste vän från att drunkna’’

Personen som hade slagit sin vän och sen räddat honom frågade:

’’När jag slog dig så skrev du på sand, och när jag räddade
dig så skrev du på sten, varför?’’


Den andre svarade:

’’När någon gör oss illa så bör vi skriva det i sanden där
vindarnas förlåtelse kan sudda bort det. Däremot, om någon gör något bra till oss så ska vi rista in det någonstans där varken vind eller något annat kan radera den’’

Det sägs att det tar en minut att hitta en speciell person, en timme att uppskatta dem, en dag att älska dem, men sedan en livstid att glömma dem.

Ahlul Bayt (as) talade mycket om förlåtelse, för en människa gör misstag och tänk bara på hur ofta Allah ger oss chanser…
Att ni vaknar till en ny dag är ett tecken på ny chans för er. Här kommer ett par hadither av Imam Ali (as) om förlåtelse

“The best deed of a great man is to forgive and forget.”
‘’ Forgiveness is the crown of greatness’’
‘’ The first to apologize is the bravest, the first to forgive is the strongest, the first to forget is the happiest.’’

Rent naturligt är människan en social varelse: vi är alltid
i behov av vänner och kamrater. De flesta av våra liv är beroende av samverkan med andra. Starka individer är kärnan i en stark gemenskap, något som muslimer bör alltid sträva efter

Vi vet alla att Allah har skapat oss för att testa oss.
Därmed är vi här för en relativt kort tidsperiod och att vi ska möta Allah en dag, så vi måste utnyttja vårt nuvarande liv för vad som är bäst för oss i livet efter detta. När vi vet vårt syfte och vårt mål i livet, så borde vi försöka hitta sätt att nå dem

I en hadith sade Profeten (S):

“Människan påverkas starkt av sina vänners tro, var därför försiktig med vem du umgås med..”

Profeten Muhammed (S) hade den mest ädla karaktär och
kontakter med medmänniskor gav oss ett mycket tydligt och enkelt budskap och råd när det gäller vänskap.
Hur ska vi välja våra vänner? Vi bör välja den vän som tror
och följer vår religion samt lär oss hur man bör visa stor respekt till vad Allah (SWT) och Profeten Mohammad (S) har beordrat oss. Och vi bör hålla sig borta från de som inte påminner oss om vad som behagar eller misshagar Allah

Profeten Muhammed sade:

“The believer is like a mirror to other believers (in truthfulness) Like a mirror, your friend gives you an honest image. He forgives your mistakes, but does not hide or exaggerate your strengths and weaknesses”

” Den troende är som en spegel till andra troende. Som en spegel, ger din vän dig en ärlig bild. Han förlåter dina misstag, men varken döljer eller överdriver om både dina styrkor och svagheter”

När profeten Mohammad (saw) frågades:

“Vilken person kan vara en bra vän?” 

Varpå han svarade:

“Den som hjälper dig att komma ihåg Allah (SWT), och påminner dig när du glömmer honom” 


Profeten Muhammed (saw) frågades vidare,

“Vem är bäst bland människor?” Profeten Muhammed (saw) svarade, “Den som, när man tittar på honom, så minns man Allah (SWT)”. En sådan vän speglar kvaliteter av kärlek, barmhärtighet, ärlighet, service, tålamod, optimism, professionalism, och hela livsstilen visas av islam.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *