Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fredagens amaal

Torsdag idag, och snart börjar natten till fredag. Alla vet hur helig och viktig denna natt är, som tur är att idag är en ledig dag för de flesta. Så nu när man äntligen är ledig så passa på att vara uppe och utför lite extra böner, vem vet, kanske idag som din bön besvaras.
Nedan kommer jag infoga ett äldre inlägg jag tidigare har skrivit om hur viktig och helig denna natt är.
Detta är en sammanfattning och ganska få punkter om hur helig och belöningsvärd denna dag och dess natt är. Ta vara på den och glöm inte oss i era böner.

Vikten av natten till Fredag

Studier, jobb, tentor, konferenser och en massa möten. Långa dagar och stressfyllda veckor. Igår var det måndag och imorgon är det redan söndag. Dagarna flyr som ögonblick och man hinner knappt känna av de.
I vår stressiga vardag kan man tycka att det är svårt att klämma in alla dessa böner och handlingar man bör utföra. Med tanke på jobb och studier, barn och familj och en rad olika saker som stjäl vår tid. Men torsdagskvällen är av speciell vikt och är värd att man tillägnar lite mer tid för sin själ än andra dagar.
Det har inte undgått någon hur speciell torsdagskvällen är i spiritualitet. De flesta av oss förknippar denna kväll med Dua Kumayl.

Fredagen är muslimernas veckodag, det är eiddagen vi har varje vecka och är våra viktigaste dagar under året. Men även natten till fredagen är i stor vikt. Natten och dagen av fredagen är bland de mest ärofyllda tiderna under året, och vi bör känna oss välsignade över att få chansen att uppleva de varje vecka.
Profeten (SAW) sade:

‘Fredagsnatten och dagen är i 24 timmar, varje timma befrias 600 000 människor från helvetet.’

Även Imam al Sadiq (as) har sagt:

‘Den som dör mellan tiden då Torsdagens sol förfaller och tills Fredagens sol förfaller räddas av Allah från gravens torment (plågor).’

Imam al Sadiq (as) har även sagt om natten till Fredagen:

‘Fredagen och dess natt är av stor vikt och du bör akta dig från att försumma bort dess vikt och du bör utföra dina böner och Allahs dyrkan på bästa sätt. Du bör närma dig till Allah med goda handlingar och du bör lämna synderna då Allah (swt) fördubblar de goda gärningarna, förlåter synderna och förhöjer nivåerna.’
Det återberättas även om Imam al Sadiq (as) att han sade:
‘Om en troende ber om en sak under övriga dagar så besvarar Allah (swt) bönerna på fredagen för att fördubbla belöningen till den troende.’
När Profeten Yosefs (as) bröder bad sin Fader Profeten Yaqoub (as) att be Allah (swt) att förlåta de, väntade Yakoub (as) tills natten av fredagen kom så att Allah ska bönhöra honom.

Imamen (as) berättar även att

när Natten till fredagen inkommer så lyfter valarna i alla jordens hav upp sina huvuden, och även alla djur på land lyfter upp sina huvuden och höjer rösten och ber Allah swt att inte bestraffa de med människornas synder. 

I en hadith om Imam al-Baqir (as) säger han:

‘Under natten till fredagen beordrar Allah (swt) en ängel som ställer sig på Allahs tron och ropar från början till slutet av natten:
-Finns det ingen troende dyrkare som ber mig för sin Akhera och Dunya så besvarar jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som ber om Tawba (förlåtelse) för sina synder innan Fajr så förlåter jag denne?
-Finns det inte ingen troende dyrkare som ber mig om större Rizq innan Fajr så ger jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som är sjuk som frågar mig om tillfrisknande innan Fajr så tillfrisknar jag denne?
-Finns det ingen troende dyrkare som är fängslad av dess sorger och lidelse som ber mig om befrielse innan Fajr så befriar jag denne?
– Finns det ingen troende dyrkare som blivit orättvist behandlad som frågar mig om hämnd innan Fajr så hämnas jag för denna och ger honom seger?

Imam Ali (as) sade:

Allah (swt) har valt både natten och dagen av Fredagen till Eid, och fredagens ära är att ingen som ber Allah (swt) om en sak utan att Alah bönhör denna. Och om ett folk som förtjänar bestraffning möter straffet en fredag så förlåter Allah folket. Ty fredagen och dess natt är den bästa av alla dagar och nätter.
Amir Almo’minin har även sagt:
Undvik att synda natten av fredag, då synderna fördubblas så som de goda handlingarna fördubblas. Den som undviker att synda under denna natt förlåts för alla sina tidigare synder av Allah (swt); och den som syndar och trotsar Allah denna heliga natt, så fördubblar Allah alla synder denna har begått under sitt liv och fördubblar bestraffningen för denna synd.

Imam Ali Al-Redha (as) återberättar att Profeten Mohammed (SAW) har sagt:

Fredagen är herren över alla dagar då de goda gärningarna fördubblas, synderna förlåtes, nivåerna höjs, bönerna besvaras, problemen löses och de svåraste av behoven utföres och underlättas.
Denna dag är när Allah befriar sina dyrkare från helvetet, och ingen av människorna som inser innebörden och vikten av denna dag belönas något annat än ett måste för Allah swt att rädda denna från helvetet och om denna människa dör under en Fredag eller dess natt så dör denna som martyr.
Och om det finns någon som hånar vikten och heligheten av denna dag genom att ta i lättja av denna dag så bestraffas denna hårt av Allah i helvetes lågor tills denna ber om tawba.

Tamadher Al-Saaid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *