Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hanafi Fatwa mot shiamuslimer

Inlägg från 2011 som ej var postat

Hatet mot shiiterna är 1400 år gammalt. När man inte unde bevisa att shiitena är fiender till islam, eller man inte kunde bevisa att shiiterna bröt mot Allahs lagar, då hittade man på andra myter.
Det är konsensus bland muslimerna, att tror du på Gud, Hans Koran, Profeten, då är du muslim. Så man mytade om att shias inte ansåg att koranen är samma koran, eller att shiiterna ville ha Ali (a.s) som profet istället för Muhammed (saw).

Här kommer lite fatwas från en av de 4 stora sunni skolorna, Hanafis, ni ska även veta att Hanafis och andra sunni grupper, utfärdade liknande fatwas emot varandra, de gick till så långa vägar att de förbjöd sina döttrar från att gifta sig med sunnis från andra grupper, men det här belyser ändå hur man ser på vad en muslim är och att en muslim måste godta ledare som Abu Bakr och Umar, som vi har belägg för var onda, och fiender till Ahlul bayt (a.s)

Ibland (alltid) förundras jag över människors logik. Här fick jag tag i en fatwa från en av de 4 sunnitiska skolorna, som menar att shiiterna är kuffar, inte för att vi tror på en annan gud än Allah, inte för att vi inte tror på Profeten Muhammed (s.a.w) inte för att vi kanske har en annan Koran eller att vi inte ber 5 gånger om dagen, utan för att vi inte vill följa vissa kungar..Eh?

Scholars of Hanafiya Fatwa on Shia Rafida # 2

Fatawa Khulasa and Khazanat al-Muftin mention that:

If Rafidis consider Mawla ‘Ali radiyAllahu ta’ala ‘anhu to be greater than all the companions; then they are innovators and astray. If they deny the Khilafah of Siddiq radiyAllahu ta’ala ‘anhu; then they are Kafir

Om Rafidis (shia) anser att Ali (a.s) är större än alla andra följeslagare (sahabas); då är de nyskapare (i religionen) och vilsna. Om de förnekar Abu Bakr al Siddiqs Kalifat, då är de kuffar (otrogna, människor som ej tror på Gud)

[Khazanat al-Muftin, 1:28].

It is in Fath al-Qadir and Hashiya Tabyeen that:

If any Rafidi considers Mawla ‘Ali radiyAllahu ta’ala ‘anhu to be Afdal [greater] than the first three Khulafa; then he is astray and if he denies the Khilafah of Siddiq or Faruq radiyAllahu ta’ala ‘anhuma, then he is a Kafir

I Fath al Qadir och Hashiya Taybeen står det:

Ifall en Rafidi (shia) anser att Ali (a.s) är större än de tre första kaliferna; då är han vilsen och ifall han förnekar Abu Bakr al Siddiqs Kalifa, då är han kafir (otrogen)

[Hashiya Shalbi ‘ala Tabyeen al-Haqayiq, 1:135]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.