Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dhul Qurnayn

Dhul Qurnayn

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Han var en slav till Allah och tillbad Allah och gjorde sitt bästa för Allahs skull och Allah den allsmäktige Han skänkte honom medel och institutioner för att lyckas med sina uppsåt.
Han bjöd in sitt folk till att tillbe den Allsmäktige och att hålla sig till tawheed (Allahs monoteism). Han och Profeten Yushua (a.s), var de visa och lärda som kunde höra orden och talen som änglarna höll men de kunde inte se dem med sina egna ögon.

I en annan hadith står det att han blev kung när han var 12 år gammal och att han förblev kung för 30 år. Det var fyra personer som regerade som kungar, 1)Profeten Noah (a.s) 2) Dhul Qurnayn 3) Profeten David (a.s) och 4) Profeten Salomon (a.s).
Dhul Qurnayns armé var oerhört stor och stark, han var släkt med Khidr genom sin mor. Han erövrade många länder och efter hans död, så splittrades hans rike i fyra delar: Egypten, Grekland, Syrien och Västriket.

År 2128 före Kristus, så nådde Dhul Qurnayn västriket, där han såg solnedgången och där levde han i ett år och därifrån kom han till Europa och sedan till Sibirien och gjorde väst och öst beboeliga och förbättrade människornas levnadsstandard och han utnämnde kungar för att styra över dessa riken. De stod under Dhul Qurnayns befallning.

Imam Ali (a.s) sade:

Platsen där Dhul Qurnayn såg solen drunkna i en het källa, det kallas för Balqa (ligger nordväst om Amman). Han blev kung efter flodkatastrofen under Noahs (a.s) tid, och levde i 200 år.

Ursprunget för hans namn kan förklaras med de här teorierna:

  1. En gång dog han efter ett slag mot hans huvud och sedan återuppstod han igen och då reste sig två horn på hans huvud, därför kallades han ”Dhulqurnayn” den tvåhornade.
  2. Hans kronas liknade två horn.
  3. Han kunde se på dagen och på natten (i mörkret).
  4. Han levde för 200 år, därför kallas han för det (qurn är ett århundrade på arabiska)
  5. Qarn betyder makt, stark och modig.

I Koranen står det om honom:

”Jag har tilldelat Dhul Qurnayn allt vad det gäller kunskap och makt och kungadöme, och medlen för att göra perfekt det sanna jag och på samma sätt som han följde ängeln Gabriel (a.s).
Det fanns en stam som sade till honom:
”Oh Dhul Qurnayn förlåter du en person som inte lämnar sin kufr och straffar honom? Han svarade:”Ja, jag kommer inte lämna honom tills jag straffat honom, mitt straff är annorlunda än den Allsmäktiges och den som följer Allah kommer få stora belöningar.

Dhul Qurnayn nådde platsen där solen gick upp och där mötte han ett folk som gick nakna. Imam Ali (a.s) sade att Dhul Qurnayns uppdykande var efter Noahs (a.s). Allah lät honom ströva omkring och lät honom se sig om i himlen och han styrde över ett rike i väst och sedan styrde han över östern. Han visste allt om hur ett rike skulle styra och vilka kulturer som fanns. Han hade stor kunskap, visdom och uppmärksamhet.

En dag kom han till ett folk som klagade på två stammar, Yajuj och Majuj, Dhul Qurnayn svarade: ”Skaffa mig järn, koppar, vatten och andra material för byggnad.” Han byggde en mur av materialet så att folken från Yajuj och Majuj inte kunde bestiga den. Denna mur blev anledningen till att det här folket fick lugn och ro.

I berättelserna står det skrivet om en ängel som fick ett långt liv. Dhul Qurnayn frågade honom:

”Vad är sättet för att få det längsta livet? Ängeln svarade: ”Gud skapade evigt liv vatten och den som dricker ur det kommer att leva för alltid.”

Han frågade vart han kunde hitta det här vattnet? Han fick till svar att det är i mörkret, ”Dhulmath”. Han undrade vart denna mörker fanns? Han fick till svar att det befann sig i öster och på jorden. Sedan försvann ängeln.

DhulQurnayn samlade alla de visa männen i riket, de lärda, de kunniga och befallde dem att hitta platsen där vattnet för evigt liv fanns. Han hade ett möte och sa: ”Oh visa män oh medvetna män, vet ni från profeternas böcker, om vart livets källa finns?”

De visa diskuterade och i ett hörn satt en ung man och han sa inte ett enda ord medan de visa talade om alla möjliga uppslag. Den unga mannen var en ättling till en profet. DhulQurnayn kunde inte få nåt vett i de diskuterande männens diskussioner.

Då frågade han den unga mannen: Har du någon idé om frågan? Den unga mannen svarade: Oh kung med stor kunskap jag känner till det här ämnet och har svar på det. DhulQurnayn blev glad och kom ned från sin tron och lät den unga mannen sitta bredvid honom och behandlade honom med stor respekt och vänlighet och han var uppmärksam mot vad den unga mannen sade:

Jag har läst några kapitel om det här från Adams (a.s) skrift som kom från himlarna och där omnämns vad du söker efter.

Dhul Qurnayn har ibland jämförts med Alexander den store, som även han skapade ett stort rike och kom långt, men fåtal lärda menar det är samma person.

Vissa lärda har trott att Dhul Qurnayn var en profet, men det var han icke. Han var en hedersam person som leddes av Allah.

“And they ask you about Dhu’l-Qarnayn. Say: I will recite to you an account of him. Surely We established him in the land and granted him means of access to everything. So he followed a course. Until when he reached the place where the sun set, he found it going down into a Black Sea, and found by it a people. We said, O Dhu’l-Qarnayn! Either give them a chastisement or do them a benefit. He said, As to him who is unjust, we will chastise him, then shall he be returned to his Lord, and He will chastise him with an exemplary chastisement: And as for him who believes and does good, he shall have goodly reward, and We will speak to him an easy word of Our command. Then he followed (another) course. Until when he reached the land of the rising of the sun, he found it rising on a people to whom We had given no shelter from It; Even so! And We had a full knowledge of what he had. Then he followed (another) course. Until when he reached (a place) between the two mountains, he found on that side of them a people who could hardly understand a word. They said, O Dhu’l-Qarnayn! surely Gog and Magog make mischief in the land. Shall we then pay you a tribute on condition that you should raise a barrier between us and them He said, That in which my Lord has established me is better, therefore you only help me with workers, I will make a fortified barrier between you and them; Bring me blocks of iron; until when he had filled up the space between the two mountain sides, he said, Blow, until when he had made it fire, he said, Bring me molten brass which I may pour over it. So they were not able to scale it nor could they make a hole in it. He said, This is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord comes to pass He will make it level with the ground, and the promise of my Lord is ever true.”

(Quran 18:83-98)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.