Press "Enter" to skip to content

Al Fitna al Kubra…

Inlägg från juni 2009 som jag glömt bort publicera:

I dagarna har jag fått mycket kritik av mina sunnitiska syskon för att jag nämner saker som hände 1400 år sedan. Då deras kunskap enbart handlar om de goda sakerna vissa hustruar och vissa vänner till Profeten gjorde, har de undvikit de dåliga sakerna. Jag är lite mera konsekvent. Man anklagar mig för sprid fitna, osämja mellan muslimerna. På mångt och mycket liknar dessa anklagelser det skitsnack som rasister brukar sprida mot muslimer och invandrare, att när dessa ställer krav då har de begått en synd, ett brott. Den största fitnan var just det som hände 1400 år sedan…

Jag skapar alltså fitna om jag använder mig av sunnitiska böcker för att belysa min tes eller min syn på saker och ting. När muslimer ställer krav på att ha egen kost eller på att ha egna badtider, då brukar man höra att de ska passa sig..på samma sätt ska jag som shiamuslim passa mig för att yttra mig negativt om negativa händelser.

Man lever i en drömvärld där vissa ideal och vissa personer är utan all tvivel. Dessa personer får inte ifrågasättas även när det finns bevis mot dem. Damen ifråga menar att jag inte har källor..jag har källor men ska jag skriva ut dem varje gång jag nämner en sak? Tror ni att jag inte har något bättre för mig? Jag håller på med texter om Aisha, Abu Bakr och Umar..då kommer ett antal källor att förmedlas men jag utmanar allt och alla att bevisa att jag ljuger. Jag har sunniska hadithböcker och historieböcker som belyser vad dessa personer gjorde och inte gjorde.

Jag förstår att de är helgonförklarade men beror det på sanningen eller på påhitt för att främja dem och förvägra deras fiender (Ahlul Bayt) deras rätta status?

Några saker jag kan ge bevis för och källa till här och nu:

Abu Bakr svek Profeten genom att såra Fatimah, finns hadith som säger att den som sårar Fatima sårar Profeten.

Abu Bakr förvägrade Fatima hennes rättmätiga arv, Fadak.

Abu Bakr stal makten från Ali.

Umar förändrade islamiska lagarna.

Umar införde Tarawih bönen som gemensambön, något som Profeten Muhammed var emot.

Uthman mördades av vem? Var det inte av Sahabas? Varför mördades Uthman om inte för att han gick vilse?

Aisha gick ut mot den rättmätiga kalifen av sin tid, ett brott enligt all sunnitisk praxis.

Shaykh Sibt Jauzi al-Hanafi i Tazkirah tul Khawwas s.38, Shaykh Ibn Talha Shafiyee i Matalib al Se’ul s.112 och  Ibn Sabagh Maliki i Fusul ul Muhimma s. 72  skriver att innan slaget började:

Han Ali skrev ett brev till Aisha och skrev: I och med att du lämnade ditt hem så har du visat olydnad mot din Profet och Allah den allsmäktige.

Aisha startade det första inbördeskriget, som kostade tusentals muslimer livet.

“And stay quietly in your houses, and make not a dazzling display, like that of the former Times of Ignorance;….”

Al-Quran 33:33

“Och stanna tysta/lugna i era hus, och gör inte oväsen, som i okunnighetens tideålder..”

Aisha var så ledsen över vad hon förorsakade (därför klassiska sunnis menar att hennes synd försvann då hon bad om förlåt medan Muawiyas synd inte försvann och han var utanförislam)

Imam Jalaluddin Suyuti skriver i Tafsir Dur al-Manthur, Volume 6 s.600:

Masrooq [ra] förmedlade att närsom Aisha [ra] läste upp denna vers ur Koranen (33:33) så grät hon så mycket att hennes täcke blev blött av alla tårar.

I Tarikh Tabari Volume 16 s. 127 skrivs det:

Muhammed bin Abu Bakr bar Aisha iväg och satte upp ett stort tält till hennes förfogande. Ali stod inför henne och sade: ” Du eldade upp folket och de blev upphetsade. Du skapade osämja bland massorna till den grad att några mördade andra. Och han fortsatte tala vidare om saken..”


Aisha hatade Ali, ett brott då Profeten varnade för sådant.

Aisha förvägrade Profetens barnbarn att bli begravna hos honom.

Listan kan göras lång. Frågan är varför ska jag vara tyst? I 1400 år har shias förföljts för att de hävdat Profetens familjs rätt. Så kommer det några nissar, lika smarta som de SD supporters jag bråkar med, och försöker hävda något som inte stämmer? Ska jag vara tyst för att ni inte tål sanningen? DET HÄR STÅR I SUNNIBÖCKER..Det här är fakta från sunnihistorie och hadithböcker och må Allah straffa lögnaren.

Jag är en shia, en anhängare av Ahlul Bayt..Vilken Abu Bakr? Vilken Umar? Vilken Uthman? Vilken Aisha kan ens jämföras med Ali? Med Fatima? Med Hussain? Den heliga Profeten sa åt Ali:

Oh Ali, om jag berättade för folk vad jag vet om dig, så skulle de tillbe marken du går på såsom det finns folk som tillber marken Jesus gick på.

Det vi inte vet om Ali är övermäktigt vårt förstånd. Det jag vet om Ali är övermäktigt en okunnig muslims förstånd. Läs på..läs på..läs på..be mig om källor jag ger dem gladeligen. Be mig om böcker att läsa, jag blir mer än glad att förmedla dem.

De som ifrågasätter mig borde be om källor ur sunniböcker och läsa på istället..så kanske ni kan öppna upp ögonen för ett av historiens största brott..dagarna då man svek Profeten och hyllade sveket. Dagarna då al Fitna al Kubra, den stora osämjan, började.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *