Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tre plikter

Tre Plikter

Abdulla Aala ibn Ain var från Kufa och förberedde sig för sin färd till Medina för att besöka Imam Jafar al Sadiq a.s. Ahlul Bayts a.s älskare i Kufa skrev ner sina frågor till Imamen a.s för att Abdulla skulle ta dem med sig, frågor som enbart kunde besvaras av en Imam a.s. De lade även till en fråga som man inte skrev ned:

”Fråga Imam Jafar al Sadiq a.s, att tala om för oss muntligt vad en muslims plikter är gentemot sitt syskon i islam.”

Abdullah nådde Medina och gick raka vägen till Imamen a.s, han övderlämnade de skriftliga frågorna och fick svar på dessa och han lade även till det muntliga han skulle fråga om, men Imamen a.s svarade på allt förutom den muntliga.

Många dagar gick, men Abdullah fick inget svar på sin muntliga fråga, till slut bestämde han sig för att bege sig hem igen och hälsa farväl till sin Imam a.s. Innan han gick sade han till Imamen a.s:

”Oh Profetens saw barn, jag har fått svar på alla frågor förutom en, nu när jag ska iväg, är jag tacksam ifall du ger mig svar på den frågan så att jag kan förmedla det till dem som bad mig förmedla svaret, så deras kunskaper ökas.”

Imamen a.s svarade, jag undvek den frågan med flit, varför undrade, Abdullah.

”För att ifall jag berättar för dig och du följer inte det jag talar om för dig, så blir du som en som lämnat islam.”

Sedan talade Imamen a.s om tre plikter hos en muslim, gentemot sitt syskon i tron:

”Minns dessa tre gudomliga lagar och behandla dem inte med lätthet:

Först och främst, behandla alla som ni skulle vilja bli behandlade själva. Det här gäller i alla sammanhang.

För det andra, tänk aldrig två gånger på om du ska hjälpa ditt syskon i tron, hjälp med alla medel, enda undantaget är ifall det skulle skada ditt självintresse.

För det tredje. Att följa de två första kommer bli lätt, så länge du minns Allah, under alla omständigheter. Det här betyder inte att du ska repetera Alhamdolellah, Subhanallah hela tiden utan att du hela tiden är medveten om Hans närvaro, som avhåller dig från att begå förbjudna saker. Samhället skulle inte ha så många problem, om det hela tiden förstod att det var under uppsikt av en högre makt.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.