Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Al Jamiaa – Mushaf Fatimah – Al Jafr och Dhull Fiqqar

Vad är al Jamiaa, Mushaaf Fatima (såkallade Fatimahs Koran) och al Jafr. Vidare vad har hänt med Dhull Fiqqar.

I våra hadither från de heliga Imamerna (a.s) så har dessa saker tagits upp.

Al Jamiaa är en bok som är 3.2 meter lång. Det var en bok som dikterades av Profeten (saw) till Imam Ali (a.s) och som enligt al Kafi (vår främsta hadithbok) handlar om allt som är halal och haram. Den innehåller även alla lagar och domslut människorna är i behov av.

Al Jafr är en bok som Imam Ali (a.s) fick ärva från Profeten (saw). Det är en bok som handlar om historiska som framtida händelser. Så det är en bok av profetior.

Al Hassan al Saffar, skrev en bok om hadither, före al Kulayni och hans al Kafi, och Hassans bok hette Basaair al Darajaat, han menar att det finns två olika Jafr, en vit och en röd Jafr.

Den vita Jafr innehåller de föregående heliga böckerna. Torahn, biblen och även Abrahams (a.s) pergament och skrifter.

Den röda Jafr är en läderhållare som innehåller Profetens (saw) vapen. Dessa två Jafr har ärvts av Imam efter Imam och den siste som fick ärva dem är vår 12 Imam al Mehdi a.s.

I boken Basair, så omnämns Mushaf Fatimah (a.s) och det räknas där som en del av den vita Jafr. Denna Mushaf sägs vara 3 gånger så stor som Koranen men i den finns inte ens ett enda ord från Koranen. Ibland sakerna som omnämns i den är till exempel Fatima al Zahraahs (a.s) testamente.

Efter Profetens (saw) död, så sade Fatimah (a.s) till Ali (a.s) att hon kunde höra röster och när Imamen (a.s) undrade vad dessa röster var, så informerade hon honom att det var änglarna som talade till henne. Hon dikterade vad hon hade hört och detta utgjorde Mushaf Fatimah (a.s). I den omnämns även flera profetior.

Dhull Fiqqar är Profetens (saw) svärd som Ali (a.s) fick och som ärvts av Imam efter Imam till vår nuvarande Imam al Mehdi (a.s).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *