Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Opinionsundersökning Iran

Iranians’ Views Mixed on Political Role for Religious Figures | Pew Research Center’s Religion & Public Life Project.

 

I en undersökning gjord av Pew Research Center visar det sig att 40% av de tilfrågade, ansåg att religiösa figurer, borde spela en stor roll i Politiken. Ytterligare 26% av iranierna ansåg att religiösa figurer borde spela en liten roll i politiken och 3 av 10 menade att de ska ha liten eller ingen inflytande alls i politiken.

iran-election-11

Undersökningen gjordes mellan 24/ februari och 3 maj år 2012. Den kom även fram till att 83% av iranierna stödde sharialagarna. Dock ansåg att enbart 37% av de tillfrågade ansåg att Iran följde sharialagarna. 45% ansåg att landet följde sharialagarna delvis, 10% menade att landet var inte så nära till sharialagarna och 3% ansåg att landet var mycket långt borta från sharia.

iran-election-2

1522 personer tillfrågades. I en liknande undersökning av Gallup, så menade 14% av de tillfrågade att Sharia måste vara den enda källan för lagarna i Iran, medan 63% ansåg att Sharia ska vara källa för lagarna i landet men inte de enda. Så gång på gång visar iranierna sitt stöd för sin regering och sin konstitution men ändå framförs av kritiker i väst att så inte är fallet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *