Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sharia

Sharia

Sharia är ett arabiskt ord som betyder ”vägen”. Sharia är i korthet den islamiska religiösa lagen, det är lagen som berör allt som har med det dagliga livet att göra. Familjerätten, giftermål, skillsmässa, arvsrätten, ekonomi, affärsregler, kontraktskrivning, hygien, klädkoden, brottsbalken. Det är inte bara ett system för rättsväsen, utan en kod över människans dagliga regler för livet och för bemötandet av andra i ens liv.

Sharian kommer från Koranen och från haditherna, Profetens (saw) uttalanden. Efter Proftens (saw) sammanställdes den första lagskolan av Jafar al Sadiq a.s, den sjätte shiitiska imamen, och vi fick den Jafaritiska skolan. Efter honom kom några av hans elever (Abu Hanifa) som startade sina egna skolor, och vi fick de fyra sunnitiska lagskolorna; hanafiterna, hanbalis, shafii och maliki.

De fyra sunnitiska skolorna skiljer sig mellan varandra, och därför ser vi ibland att en sunnitisk skola är närmare den shitiska jafaritiska skolan mera än den är besläktad med nån av de andra sunnitiska skolorna. Sharialagarna finns lite olika i den muslimska världen. Iran och Saudiarabien, har båda olika system av Sharia medan andra muslimska länder, har implementerat delar av Shariasystemet i sina lagböcker.

Allmänt brukar folk tro att Sharialagarna är Hudoodlagarna, alltså ”Brottsbalken”, men Brottsbalken är bara en del av Sharia. Hudoodlagarna svarar på frågorna angående straff för olika brott och som nu förtiden anses vara grymma i västvärlden (dödsstraff, straff för stöld, straff för otrohet osv).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *