Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hadith – En sann Troende

En troendes drag

Här följer Sahih (autentisk) hadith från Ahlul Bayt (a.s) om vad som utgör en sann troende. I denna hadith säger Imam al Sadiq (a.s) att för att man ska anses vara en sann troende, så måste man gladeligen följa alla budord som getts av Profeten (saw) och Imamerna (a.s).

Bland de lärda som har verifierat denna hadith hittar vi Asif al Muhsini(1), Hadi al Najafi(2), Wahid al Khorasani (3) och al Majlisi(4).

Ali ibn Ibrahim (5) från sin far (6) från Ibn Mahbub (7) från Ibn Riaab (8) från Abi Abdallah (a.s) som sade:
”Sannerligen, vi anser inte att en man är troende, tills han följer alla våra budord, gladeligen (frivilligt) vet att del av att följa våra budord och önskan om att fullfölja dem är genom al Waraa (fromhet), sedan smycka er själva med den (fromhet), må Allah visa er barmhärtighet, fortsätt kämpa emot våra fiender med det (fromhet), må Allah ge er ny energi. (9)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
`Alī b. Ibrāhīm[5] from his father[6] from Ibn Maḥbūb[7] from Ibn Ri’āb[8] from Abī `Abd Allāh (عليه السلام),

قَالَ إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ لِجَمِيعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعاً مُرِيداً أَلَا وَ إِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَ إِرَادَتِهِ الْوَرَعَ فَتَزَيَّنُوا بِهِ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ وَ كَبِّدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ يَنْعَشْكُمُ اللَّهُ
Said: “Verily, we do not consider a man a mu’min until he follows ALL of our commands, willingly, [know that] a part of following out commands and wishing to fulfill it is through al-Wara`a (piety), then adorn yourselves with it (i.e. piety), may Allāh have mercy on you, and keep busy (fighting) our enemies with it (i.e. piety), may Allāh reinvigorate you”[9]

[1] `Āṣif al-Muḥsinī, Mashra`ah Bihār al-Anwār, vol. 2, pg. 350 [He said the ḥadīth is Mu`tabar (Authentic)]
[2] Hādī al-Najafī, Alf Ḥadīth fī al-Mu’min, ch. 146, pg. 261, ḥadīth # 786 & Hadi al-Najafi, Mawsū`ah Aḥādīth Ahl al-Bayt , vol. 12, pg. 142, ḥadīth # 15115 [He said the ḥadīth has a Ṣaḥīḥ al-Isnād (Authentic Chain of narrators)]
[3] Wahīd al-Khurāsānī, Muqaddimah Fī Usūl al-Dīn, pg. 501 [He said this ḥadīth is Ṣaḥīḥ (Authentic)]
[4] al-Majlisī, Mir’āt al-`Uqūl, vol. 8, pg. 64 [He said this ḥadīth is Hasan (Good)]
[5] `Alī b. Ibrāhīm b. Hāshim al-Qummī is thiqah (trustworth) according to al-Najāshī (See: al-Najāshī, al-Rijāl, pg. 260, person # 680) and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī’s al-Khulāṣah, pg. 100, person #45).
[6] Ibrāhīm b. Hāshim is praised according to al-Najāshī (See: al-Najāshī, al-Rijāl, pg. 16, person # 18), al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 12, person # 6) and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī’s al-Khulāṣah, pg. 5, person #9).
[7] al-Ḥasan b. Maḥbūb is thiqah (trustworthy) according to al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 122, person # 162 & al-Ṭūsī, al-Rijāl, pg. 334, person # 4978) and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī’s al-Khulāṣah, pg. 36, person # 1).
[8] `Alī b. Ri’āb al-Kūfī is thiqah (trustworthy) according to al-Ṭūsī (See: al-Ṭūsī, al-Fihrist, pg. 263, person # 375) and al-Ḥillī (See: al-Ḥillī’s al-Khulāṣah, pg. 93, person # 13).
[9] al-Kulaynī, al-Kāfī, vol. 2, pg. 78, ḥadīth # 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *