Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Taqlid

Här vill vi sammanställa lite information om Taqlid och Marja, som är viktiga för en shiamuslim. Har man inte tillräckligt med kunskaper, så ska man följa en Marja, detta kallas för Taqlid. På slutet kommer vi lägga till frågor till Sheikh Mansour Leghai, som besvarade de.

Taqlid

I Hadither och i Koranen så hittar man bevis för att man måste välja en lärd i religiösa frågor som kan vägleda en, det vi kallar en Marja al Taqlid i shiaislam. Detta är ett krav på oss shiamuslimer av Usooli skolan. Vi kan säga att lagen finns i form av hadither, Koranen och lagböcker som man haft i århundraden. Dessa tolkas sedan av de lärda. En lärd kan alltså INTE hitta på egna regler och lagar, utan är ansvarig inför Allah, för att göra sitt bästa att tolka lagen rätt. Du kan likna detta vid lagboken i tex Sverige, där en advokat, statsåklagare och domare, tolkar lagen. En Marja man följer, bör vara den duktigaste, så att det sker minimalt med misstag.

Hur väljer man en Marja?

Det finns 3 kännetecken för en Marja man kan följa:

1) Om man uppnått så pass stor kunskap i religiösa frågor, så kan man ”följa” sig själv, då innebär det att man inte behöver fråga någon annan utan man har nog med kunskaper för att nå svaren på frågornan man har.

2) Två kunniga personers åsikt att en person är en Mujtahid (marja), alltså dessa personer ska ”gå i god” för den lärde, och de menar då att den och den är bra att följa.

3) Nivå av popularitet. Det finns så många som följer en viss lärd, att det inte går att utesluta att han uppnåt den nivå som krävs för att utfärda påbud och fatwas för de troende.

Idag anser de lärda att man ska följa någon som är al Aalam, alltså den mest kunniga, met det menar man en faqih (rättsjurist) som har störst expertis i att ge svar på de religiösa frågorna. Då de lärda har olika åsikter om vem som är mest kunnig, så har vi nu idag fått ett system där man har ett flertal Marja att välja mellan.

http://www.al-islam.org/articles/taqlid-meaning-and-reality-sayyid-muhammad-rizvi#necessary-conditions-qualification-mujtahid

 

Frågor och Svar gällande Taqlid:

Svaren är förmedlade av Sheikh Mansour Leghai och är fritt översatt och sammanställt av teamet på Sveriges Shiamuslimer.

 

Fråga:

Får jag följa samma Marja som den mina föräldrar följer eller måste jag själv söka efter en Marja?
Ifall mina föräldrar följer en Marja, kan jag då följa honom utifrån det, eller måste jag själv forska i saken och hitta en Marja?

Svar:
Man söker Marja genom att man frågar två kvalificierade lärda, som kan intyga på att denna Marja är den mest kunnige. Det andra sättet är att man följer en Marja som är vida accepterad som Marja bland shiiterna.
Att följa någon, bara enbart utifrån att ens föräldrar följer honom, är inte något giltigt skäl. Gör vi detta, så fullföljer vi inte vår skyldighet mot Allah. Ifall du gör tillräckligt med forskning i frågan och kommer fram till att dina föräldrars Marja är den mest kunniga av alla, så kan du följa honom.

Fråga:
Hur kan en Marja ge svar på frågor rörande kvinnor, utan att själv vara kvinna?
Jag har en syster, som säger att hon är emot Taqlid, eftersom hon inte tycker att dödliga manliga lärda, har möjlighet att förstå hur en kvinna känner sig och vad hon genomgår, så den lärdes uttalanden är inte rättvisa mot henne. Vad anser du om detta?

Svar:
Marjas roll och ansvar är att tolka de islamiska reglerna och lagarna. Så en Marja kan inte blanda in sina känslor i frågan eller bestämma saker ur eget bevåg, vare sig för män eller kvinnor. En Marja ska genom sina kunskaper, komma fram till det av Islam godkända religiösa förfarandet. En Marja kan inte skapa egna regler, kan inte hitta på saker som inte finns belägg för.
När man förstår bevisen för en viss fråga, så ser man till att ingen blir illa behandlad, vare sig man eller kvinna, då bevisen kommer från Allahs Koran, haditherna och de förfaranden vi ser hos de ofelbara Imamerna och Profeten Muhammed (saw).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *