Press "Enter" to skip to content

Duaa Mashool

Duaa Mashool

– bön för ungdomar som blivit drabbade på grund av sina synder

 Genom Imam Hussein (a.s) rapporteras det att en dag efter Hajj fick han och hans far syn på en förlamad ung man som grät ögonen ur sig i ånger. De närmade sig för att trösta honom och för att ta reda på orsaken till hans sorgliga belägenhet . Han var en inbiten syndare, retade alltid upp sin far, lydde honom aldrig och behandlade honom med förakt.

En dag åberopade fadern, i avsky, Guds förbannelse över honom. Detta påverkade sonen omedelbart med förlamning. Där och då skrev Imam Ali (a.s) denna duaa och gav den till den unga förlamade mannen, med instruktionen att recitera den efter Ishaa bönen. Nästa dag kom den unge mannen, helt återställd, till Imam Ali (as) och sa att han hade reciterat den dua’a som imamen hade gett honom och sedan somnat. Han såg den heliga Profeten(sa) i drömmen. Den heliga Profeten, rörde försiktigt vid hans kropp med sin hand och bad honom att komma ihåg denna dua’a eftersom den innehåller ”ism al-a’azam” (Guds största namn) .

 Recitera denna duaa efter Ishaa bönen. Den ger otaliga välsignelser. Alla dina legitima önskningar kommer att uppfyllas. Den driver bort fattigdom och sjukdom. Synder förlåts, och skulder rensas, fiender blir vänner, ens inre angelägenheter ställs tillrätta, tvister avgörs till din fördel, fångar frigivs, psykiska/mentala bekymmer försvinner, och välstånd, en sund själ och en frisk kropp stå fast vid dig hela tiden. 
Nåd och syndernas förlåtelse är de främsta fördelarna som Gud, den Allsmäktige, görs tillgänglig om denna duaa reciteras regelbundet.

tack Mariam Zaki

Bli först att kommentera

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *