Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Surat al Kahf och dess betydelse

Al Kahf surans hemligheter

Undrar ni varför Profeten Muhammed (saw) uppmanade oss att recitera Suran Al Kahf, varje fredag? Denna Surah har 4 historier bakom sig, dess mening och moral, försöker jag nu belysa här:

1) Grottans folk

Det är berättelsen om unga män som levde i en stad utan tro, så de valde att emmigrerea från de otrogna, för Allahs skull. Allah belönade dem med barmhärtighet i en grotta och skydd från solen, de vaknade upp till att se att hela byn hade blivit full av troende.

Moral:
Test genom tron.

 

2) Trädgårdarnas ägare

Berättelsen om en man som av Allah välsignats med två vackra trädgårdar, mmen han glömde att tacka Allah för allt som Allah välsignat honom med, han även ifrågasatte Allah och livet efter detta. Så hans trädgårdar förtstördes, något han fick ångra, men det var för sent, för hans ånger hjälpte inte.

Moral:
Test genom ens rikedomar.

 

3) Musa (a.s) och Khdir (a.s)

När Musa (a.s) frågades om vem som var mest kunnig av jordens folk, svarade Musa (a.s) jag, men Allah uppenbarade för honom att det fanns en person som var kunnigare än honom. Musa (a.s) reste till mannen och lärde sig, att många av de gudomliga visheterna, kunskaperna, dolde sig i saker som vi anser är dåliga.

 

Moral:
Test genom kunskap

 

4) DhulQurnayn (den Tvehornade)

Det är berättelsen om den stora kungen som gavs stor kunskap och makt, han reste jorden runt och hjälpte folk och spred det som var gott. Han löste problemet med Gog och Magoog och byggde en stor mur med hjälp av människor, som han inte ens kunda göra sig förstådd av.

 

Moral:
Test genom makt

 

I mitten av Suran, nämner Allah, Iblees, som den som skapar dessa test:

[18:50] OCH [MINNS] hur Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ned utom Iblees; han tillhörde skaran av osynliga väsen och han trotsade sin Herres befallning. Vill ni ta honom och hans anhang till era beskyddare i Mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte!

Låt oss nu se förhållandet mellan Surat al Kahf och Dajjal (Al Sufyani)
Dajjal kommer att visa dig före Domedagen med 4 test:

 

  • Han kommer uppmana folk att be till honom och inte till Allah – Test genom tron.
  • Han kommer ha makten att starta/stoppa regn och kommer fresta folk genom sina rikedomar – Test genom rikedomar.
  • Han kommer testa folk genom ”kunskap” och de nyheter han uppenbarer för dem – Test genom kunskap
  • Han kommer regera över stora delar av världen – Test genom makt.

 

Hur ska man överleva dessa tester? Svaret finns i just Surat al Kahf:

1) God gemenskap/vänskap

[18:28] Och ha tålamod med dem som morgon och afton anropar sin Herre och söker Hans välbehag och vänd dig inte ifrån dem för att i stället vila ögonen på denna världens pomp och ståt. Och lyssna inte till den vars hjärta Vi har låtit förbli [kallt och] likgiltigt inför tanken på Oss och som [bara] frågar efter det som behagar honom själv. För honom är allt hopp [om räddning] ute.

2) Att känna till sanningen om denna värld

[18:45] OCH LÅT dem få höra en liknelse om livet i denna värld. [Se på] regnet som Vi låter falla från skyn och som tas upp av markens växter; men av dem blir det [till sist bara] agnar och torra strån, som skingras för vinden. Gud har allt i Sin makt.

3) Ödmjukhet

[18:69] [Moses] svarade: ”Om Gud vill, skall du få se att jag har tålamod; och jag skall lyda dig i allt.”

4) Ärlighet

[18:110] Säg: ”Jag är bara en vanlig människa som ni. Genom uppenbarelsen vet jag att er Gud är den Ende Guden. Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall [sträva efter att] leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!

5) Kalla på Allah

[18:27] OCH FÖRKUNNA [för dem] det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift! Ingen kan rubba eller tumma på Hans ord, och hos ingen finner du en tillflykt utom hos Honom.

6) Tänk på nästa liv

[18:47] Och en Dag [skall komma] då Vi sätter bergen i rörelse och du får se jordens yta bar [utan det som har täckt den]; [en Dag] då Vi samlar in dem [alla] och inte lämnar någon kvar.

[18:48] Och de skall ställas upp i rader inför din Herre [och Han skall säga:] ”Ni har [nu] kommit inför Oss så som Vi först skapade er, trots era påståenden att Vi inte skulle kalla er till [detta] möte.”

[18:49] Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: ”Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Här kan ni lyssna på Suran

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *