Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam al Baqirs a.s frågor och svar

Imam al Baqirs (a.s) kunskap:

Imam al Baqir a.s gav några mycket bra svar på några av de mest svåra frågorna som hans studenter och andra sökande av kunskap, hade. Här kommer några av dem:

Fråga: Vilket var Roza (fastan) i vilken ätande och drickande var tillåtet?
Svar: Rozan (fastan) som Maryam (a.s) gjorde, där hon enbart avhöll sig från att tala.

Fråga: Vad minskar och ökar aldrig med tiden?
Svar: Det är livet, som man har kvar på jorden.

Fråga: Vad ökar och aldrig minskar?
Svar: Havets vatten.

Fråga: Vad lyftes upp i himlen enbart en enda gång?
Svar: Berget Toor, som lyftes ovanför Bani Israel enbart en gång och sedan sattes ned.

Fråga: Vilket folks sanna vittnesmål förklarades vara en lögn?
Svar: Dessa är Munafiqeen (hycklarna) vars vittnesmål, att Muhammed är Allahs budbärare, inte accepterades och de förklarades vara lögnare av Allah.

Fråga: När dödades en tredjedel av mänskligheten?
Svar: Aldrig – Dock mördades en fjärdedel av mänskligheten när Qabeel mördade Habeel, då fanns det på den tiden, enbart 4 människor över hela världen.

Fråga: Ni muslimer hävdar att maten och drickorna i Paradiset inte kommer ge ett behov att kissa och att bajsa. Finns det bevis för detta i denna värld?
Svar: Ja det finns det. Ett barn i en mors mage, får i sig näring utan att behöva kissa eller bajsa.

Fråga: Vilka var de två personerna som föddes samtidigt och som dog samtidigt men en av dem var 50 år och den andre var 150 år gammal vid sin död.
Svar: Dessa var profeterna Uzair och Aziz (a.s). Allah lät Uzair (a.s) dö tillfälligt för 100 år och när han fick återigen livet tillbaka, dog han samtidigt som Aziz (a.s) och skillnaden i deras ålder var 150 år.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *