Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen 42:23

Koranen 42:23

I denna vers,förklaras i detalj att om muslimerna vill tacka Profeten (saw) för hans tjänster för att vägleda dem, så ska folket, älska hans nära, hans familj, hans Ahlul Bayt (a.s)

Koranen 42:23 lyder det:

Say thou (O’ Our Apostle Muhammad!): I demand not of you any recompense
for it (the toils of apostleship) save the love of (my) relatives…”

 

Say oh Muhammed, jag kräver ingen annan belöning än kärleken för (mina) nära familjemedlemmar (Ahlul Bayt a.s)

Och i den Svenska versionen, Koranens budskap får man läsa:

Säg [Muhammad]: ”Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag ber bara att ni ger [medmänniskorna] den kärlek [de har rätt att vänta].

Så man har helt uteslutit Ahlul Bayt a.s, Profetens nära familj.

I al Mizan av Sayyid Muhammed Hussain al TabaTabai, så ser man i volym 18, sida 43-48 att han tar upp både shia som sunni lärda som menar att Profeten saw, inte ville ha någon belöning förutom tro/Imaan genom att tro och lita på Hans familj. Det återser vi om och om igen, i fallet med Hadith al Thaqlayn och andra hadither.

Sunni:

Ibn Kathir, en av de största historikerna och Koranforskarna i den sunnitiska världen, skrev en förklaring till denna ayah, och i samband med hans förklaring, tar han upp en intressant dialog som skedde mellan vår Imam Zain al Abidin (a.s), under hans fångenskap i Syrien, efter Kerbala, med en invånare i Syrien. Det var efter att Imamen a.s med Sayyida Zaynab a.s, hade kommit fram till Syrien. Folket hade samlats på gatorna för att se fångarna, då gick en man fram till Imamen (a.s) och tackade Allah att de dödades och fängslades. På detta svarar Imamen (a.s) om mannen hade läst Koranen och just denna specifika vers: Qul laa asalukum alayhi ajran illal mawaddata fil Qurbaa.

Mannen svarade, ja att han hade läst detta i Koranen. Då förklarade vår Imam (a.s) att denna vers handlar om oss, om Ahul Bayt (a.s)

Kan tilläggas att Ibn Kathir anses vara en av de stora nasibis mot Ahlul Bayt a.s där han gång på gång ifrågasätter dem och talar negativt om dem.

Tafsir al Quran al Azim, Mukhtasar, volym 4, sida 100-103

Ibn Kathir har dock andra referenser till Ahlul Bayt (a.s) i sin Tafsir, som indikerar att denna vers handlar om Ahlul Bayt (a.s).

Allama Muhyiddin Ibn Arabi, mera känd som enbart Ibn Arabi, skriver i sin Tafsir al Koran al Karim, volym 2, sida 432-433 en förklaring till versen:

När Allahs budbärare (saw) blev frågad:
Oh Allahs budbärare (saw) vilka av dina släktingar, är det vi är förpliktade att älska, varpå han svarade: ”Ali, och Fatima och Hassan och al Hussain och bådas barn.”

Kan det bli mera klart än så här?

Shaikh Muhammad Ali Taha al Dart, i sin Tafsir al Koran al Karim we al Aarabuhu wa Bayanuhu, volym 13, sida 71-75 refererar andra sunni källor från al Sahih al Tirmidhi, som bekräftar det jag tagit upp, och då tar han upp händelserna vid Ghadir.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *