Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Gör tre och få tre

DO THREE and GET THREE

Imam as-Sadiq (’a) said:

(1) He who habitually tells the truth, his deeds are purified;
(2) He whose intention is good, Allah increases the sustenance;
(3) And he who treats his family members well, Allah prolongs the length of his life.

Gör 3 och få 3

Imam al Sadiq a.s sade:

1. Han som gör det till vana att säga sanningen, hans handlingar är renade;
2. Han, vars uppsåt är gott, Allah kommer öka hans uppehälle;
3. Han som behandlar sin familj väl, kommer Allah förlänga livet på.

(Khisal av al  Saduq, vol. 1 s. 88)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.