Press "Enter" to skip to content

Citat – Nation kommer efter er

Sheikh al Tutsi kallas även för Sheikh al Taaife, alltså vår sekts Sheikh, så stor var han att han inverkade stort på hur shiaislam ser ut idag. I denna hadith tar han upp en hadith från Profeten Muhammed. Denna hadith återfinns i sunni böckerna också och är räknad som Sahih där, alltså ”sann/pålitlig”:

Sheikh al Tusi rapporterar genom sin kedja, att Allahs Profet (saw) sade:
En nation (ett folk) kommer att komma efter er, varifrån en man kommer ha lika mycket belöning som femtio av er. De (hans följeslagare) sade: Oh Allahs budbärare, vi var med dig vid Badr, Uhud och Hunayn och Koranen uppenbarades i vår närvaro. Så han sade: Ifall ni skulle tåla vad de fick utstå, så skulle ni inte klara av deras tålamod.”

 

Shaykh at-Tusi reports through his chain that the Messenger of Allah [s] said:
A nation will come after you, from which one man will have a reward equal to fifty of you. They (i.e. the companions) said: O Messenger of Allah, we were with you at Badr, Uhud, and Hunayn, and the Qur’an was revealed in our presence. So he said: If you were to bear what they endured you would not have taken up their patience.

 

عنه، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر خمسين منكم. قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال: إنكم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم .

Denna hadith talar om tålamod under Imamens (a.s) fördoldskap, en tid då Imamen inte är i vår syn och vi får utstå mycket förtryck och många prövningar utan hans ledning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *