Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Att se ner på de lägre?

TROENDE! Män skall inte göra narr av andra män – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement, troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör sig skyldiga till en svår orätt.

Noble Qur’an, Suratul Hujarat 49 vers 11

Ibland tar våra lägre åsikter och demoner över och vi låter avundsjuka och ondskap ta överhanden när vi bekämpar andra. Vi ser ner på sådana som inte är lika kunniga (jag själv lider av det ibland) eller som inte är från en lika fin familj eller inte har lika mycket pengar som vi. Nedvärdering är inte tillåtet i islam, och ifall den förödmjukade personen känner en känsla av sårbarhet, då blir skadan bara desto större. Så håll er till Allahs bud om att inte skada de svaga.

En gång kom ett brev från shiiternas ledare, till Imam Sadiq a.s, några av de som skrev på brevet, var de som själva förde fram det till Imamen, i brevet beklagade de sig över Mufazzhal ibn aUmars vänskap med några duvuppfödare, som verkade ha låg moral.

Efter att ha läst brevet, skrev Imamen ett brev och lät de samma budbärare som kom med första brevet, ta det till Mufazzhal, som var Imamens representant i Kufa.

Mufazzhal läste brevet medan de klagande, var närvarande, sedan gav han dem det att läsa, när dessa män läste brevet såg dem att Imamen a.s, hade skrivit instruktioner till Mufazzhal, där han bad honom att fixa fram ett stort belopp pengar, brevet sade inget om Mufazzhals relation med duvuppfödarna.

Så när gästerna såg att det handlade om pengar, sänkte dessa sina huvuden och menade att de behövde tid på sig att samla ihop pengarna åt Imamen, de försökte alltså fly undan sitt ansvar att lyda sin tids Imam.

Mufazzhal, en mycket intelligent man, bad dem stanna kvar för lunch och avhöll dem då från att lämna huset. Under tiden skickade han bud till duvuppfödarna och bad dem komma till huset. När de kom hem, läste han upp brevet öppet åt dem framför de andra gästerna. Omedelbart gick duvuppfödarna därifrån och medan den andra gruppen var kvar och upptagen med mat, kom duvuppfödarna tillbaka med ett stort belopp pengar som de överlämnade till Mufazzhal och lämnade sedan hans hus.

Nu vände sig Mufazzhal till de klagande gästerna och sa:

“Även då dessa unga män hjälper religionen, när det krävs av dem och det finns en stor möjlighet att de någon dag vänder sig till den rätta vägen, önskar ni att jag inte ska kännas vid dem och inte ska umgås med dem? Tror ni att Allah är i behov av era böner och er fasta att ni känner er så överlägsna mot dessa män men när det kommer till pengar, letar ni efter ursäkter och vägrar lyssna till er Imams kall?

De äldre männen som hade sett Mufazzhals vänskap med dessa ungdomar med hån, gick därifrån irriterade och mållösa.

Källa
Ba Mardum In Guneh Barkhord Konim, Page 78; Manhajul Maqal of Astarabadi, Page 343

En kommentar

  1. zulqarnain 06 februari 2013

    Vännen ibland tycker jag så synd om araber, araberna hade koranen i färsk minne och koranen skrevs på arabiska och islams profet var arab och endast några år efter profeten så började Muawieh och hans likar skapa förödmjukade namn för icke araber, de kallade oss Iranier för Ajam.
    Och nu har vi dessa avskum wahabier som behandlar alla andra som slavar förutom sionister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *