Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ghandi om Palestinakonflikten

Palestina tillhör araberna på samma sätt som England tillhör engelsmännen och Frankrike tillhör fransmännen. Det som sker i Palestina idag, kan inte rättfärdigas av något moraliskt värdesystem. Om de (judarna) måste titta på Palestina som sitt nationalhem, då är det fel att gå in i landet i skuggan av de brittiska vapnen. En religiös akt kan inte utövas med hjälp av en bajonett eller bomben. De kan enbart bosätta sig i Palestina genom arabernas välvilja. I dagsläget är de britterna behjälpliga i att plundra ett folk som inte gjort dem något. Jag försvarar inte de arabiska överdrifterna. Jag önskar de hade valt ickevålds vägen i sitt försvar mot vad de rätteligen anser är ett oacceptabelt intrång på deras mark. Men enligt de accepterade påbuden om rätt och fel, kan inget sägas emot det arabiska motståndet mot det förkrossande motståndet.

”Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to the English or France to the French…What is going on in Palestine today cannot be justified by any moral code of conduct…If they [the Jews] must look to the Palestine of geography as their national home, it is wrong to enter it under the shadow of the British gun. A religious act cannot be performed with the aid of the bayonet or the bomb. They can settle in Palestine only by the goodwill of the Arabs…As it is, they are co-sharers with the British in despoiling a people who have done no wrong to them. I am not defending the Arab excesses. I wish they had chosen the way of non-violence in resisting what they rightly regard as an unacceptable encroachment upon their country. But according to the accepted canons of right and wrong, nothing can be said against the Arab resistance in the face of overwhelming odds.” Mahatma Gandhi, quoted in ”A Land of Two Peoples” ed. Mendes-Flohr.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *