Press "Enter" to skip to content

Imam Mahdi – Sunni hadither

I samband med Imam Mahdis födelsedag (15 Shaaban) kommer här lite översättningar av hadither – ur sunni källor, om Imam Mahdi a.s:

Ibn Majah i sin bok ”Sunan” citerar Muhammed ibn Hanafiyyah och Imam Ali (a.s) och skriver att Profeten Muhammed (s.a.w) hade sagt:

Al Mahdi är från våra Ahlul Bayt (Profetens familj), utan tvekan kommer Allah att framtvinga hans framträdande under en natt (med andra ord när han kommer så sker det mycket hastigt och utan förvarning).

Källa:

Sunan Ibn Majah, v2, p269
Ahmad Ibn Hanbal, as quoted in:
al-Sawa’iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p250

Den lärde Mohammed bin Talah Shafaai nämner i sin bok, ”Matalab -al Saoul” att Imam Mahdi föddes i Samarah, som ligger 20 farasakh (längder) från Bagdad. Ändå ifrågasätter wahabiterna den shiitiska synen att Imam Mahdi föddes och levde och lever än idag.

Den sunnitiske lärde Alama Ibane al Hajaer Makki skriver i sin bok ”Soaek e Mohraqa” att Imam Mahdi al Muntazir (a.s) försvann i Sarman Rey.

Sunniten Shah Wali u IIaah Mohadas Dhelwi (känd för sitt hat för shias) erkänner i Rasala (magazin) ”Nawwadar” att shiiternas syn på Mahdin (a.s) är korrekt.

Den lärde Alama Jamal Ud Din Mohadas nämner i sin bok ”Roza al Ahbaab” att Imam Mahdi (a.s) föddes 15 Shaabaan år 255 Hijra, på Mohtamad Abbasis tid och att han försvann i Sarman Rey från vanliga dödligas ögon.

Den lärde Alam Abdul Rahman Jami Hanafi skriver i sin bok ”Shawwaid al Naboowat” att Imam Mahdi (a.s) föddes i Samarah men att det hölls hemligt och att hans doldskap började i Imam Hassan Askaris (a.s) liv.

Den lärde Shaikh Abdul Wahab Shehraani skriver i sin bok, Al Yawaqeet wal Jawwahiir, att Imam Mahdi (a.s) föddes 15 Shaabaan år 255 Hijra.

Ali Bin Sabagh Maliki skriver i sin bok ”Fasool al Mehima” att Imam Hassan Askari (a.s) höll det hemligt  från andra, för att trycket på shiiterna och deras imamer under denna tid, av den tidens härskare, var svårt. Så många sunniter stödjer shiiternas syn på Mahdins, ändå ifrågasätts den shiitiska versionen av historien?

Som shiite följer vi Koranen som säger att alla nationer och tider kommer ha en ledsagare, förr var det Profeterna (a.s) nu är det Imamerna. Hur kan vi tro på Allah men inte tro på att han har en ledsagare som leder världen medan vi väntar på domedagen?

 

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *