Press "Enter" to skip to content

Mehdi och Jesus enligt de 4 sunnitiska lagskolorna

En av de viktigaste figurerna inom shiaislam, är Mehdin. En stor del av världens religioner tror på en messiasfigur, en frälsare, som kommer vid domedagen. Judar, kristna och muslimer delar denna tro. Inom islam är denna syn på en frälsare en viktig del av tron. Just shiaislam är uppbyggd på denna tro, då man menar att hela vår existens och hela vår tro, väntar på denna Mehdi, ättling till Muhammed.

Här vill jag dock belysa de fyra sunnitiska skolornas syn på Mehdin, och frågar hur shias och sunnis kan tycka Mehdin spelar stor roll, medan salafiterna/wahabiterna knappt nämner honom:

Sunniislam har fyra framträdande lagskolor, vars anhängare är i majoritet över hela världen; dessa är Shafii, Hanafi, Hanbali och Maliki. På senare år har en ny sekt visat sig på den muslimska scenen och denna sekt har negligerat Mehdin och dennes återkomst. Enligt de lärda inom de fyra sunnitiska lagskolorna, så är tron på Mehdin en del av tron och att inte tro på den är att inte tro på islam:

Enligt en turkisk statlig publikation om islam, så finns det tio omen inför domedagen och ett av dessa är Mehdins återkomst i sällskap med Jesus. Jesus anser muslimerna är en profet, och inte Allahs son, vidare menar man att han lever än:

De sunnitiska skolorna och deras anhängare är överens om att profeten Isa (Jesus) ska återvända till jorden på en tidpunkt nära domedagen, att han går ner till jorden i kölvattnet på Dajjals (ond väsen som kommer styra världen innan domedagen)  framträdande, att han kommer döda Dajjal och att han sedan vänder sig i bön mot Mecka. De anser alla invändningar mot denna tro som kätterska.

(Al-Farq bayn al-Firaq, Abd-al-Qahir ibn Tahir ibn Muhammad al-Baghdadi

När grupper i samhället försöker sprida lögn om Mehdin och Jesus och hävda att dessa personer inte finns eller kommer finnas, då gör de precis det som Profeten Muhammed förutspådde 1400 år sedan:

Allah kommer skicka Mehdin i en tid då folk kommer säga att de är utan hopp och att det inte finns en Mehdi.(1)

Några trovärdiga hadith om Mehdin och Jesus återkomst från sunnitiska källor:

Jag svär vid Allah att Marrias son (Jesus) kommer gå ner till jorden som domare(2)

Domedagen kommer inte att uppstå förrän Marias son, stiger ner till er som en rättvis härskare. (3)

Jag svär vid Honom, i vars hand min själ finns: Marias son ska stiga ner till er som rättvis härskare… (4)

Det finns inget problem mellan mig och honom, det betyder Jesus. Han kommer stiga ner till jorden. (5)

Jesus, Marias son, skulle då stiga ner och deras (muslimernas) ledare skulle bjuda honom att leda dem i bön, men han skulle säga nej, några av er är ledare över vissa (av eder). Detta är Allahs heder för denna gemenskap (muslimernas) (6)

Hur kan ett samhälle förintas, där jag kommer i början (Profeten Muhammed saw), Jesus, Marias son, på slutet och mellan oss Mehdin, en från min ätt mellan oss? (7)

Mehdin är del av denna gemenskap och kommer tjäna som Imam åt profeten Jesus.(8)

Profeten Muhammed sade: Mehdin kommer vara från min ätt, han kommer vara ättling till Fatimah (profetens dotter)(9)

Enligt Ali ibn abi Talib:

Profeten sade: Om det så bara skulle finnas en enda dag kvar av jordens existens, så skulle Allah höja upp en man från min familj, som skulle fylla denna värld med rättvisa då det har fyllts med förtryck. (10)

Hör de glada förebuden för Mehdins återkomst. Han kommer vara från Quraysh (Profetens släkt) och från min ätt. (11)

Jordens och himlens befolkningar, ja även fåglarna i luften, kommer bli överlyckliga över Mehdins kalifat. (12)

Mehdin kommer att dyka upp med Allahs Profets fana, på en tid då folket förlorat hoppet att de ska bli befriade från de problem som drabbat dem.(13)

Spelar det någon roll vad gamla profetior säger? Spelar det någon roll om människor som tror på “ammsagor” att de tror på fler sagor, om Jesus och en messiasfigur som Mehdin? Ja det gör det. När man tror på en gudom som Allah och hans Profet, när man tror på att Koranen är ofelbar, då kan man även tro på och försvara Mehdin och tron på honom; en tro som försätter berg. Tecknen för Mehdins återkomst ses överallt, de inkluderar saker som den ökande orättvisan, förtrycket av människorna och ateismens frammarsch.

Som muslim kan man då uthärda lite mera tryck, lite mera förtryck, lite mera påfrestningar för man vet att orättvisan och förtrycket har ett slut. Man vet att det till slut måste ta slut på helvetet, då Allah förutbestämt att vi ska lida och att det skall komma en messiasfigur som kommer rädda oss undan dessa problem och besvär.

Mahdi According to Four Sunni Schools.com.

Källförteckning:

(1)(Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 55

(2)(Sahih Muslim, Book 001, Number 0289)

(3)(Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 43, Number 656)

(4)(Narrated by Abu Huraira, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi)

(5)(Sunan Abu-Dawud, Book 37, Number 4310; Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim and Tirmidhi)

(6)(Sahih Muslim, Book 001, Number 0293)

(7)(Jalaladdin as-Suyuti, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, Al-Muttaqi al-Hindi, p. 78)

(8)(Jalaladdin as-Suyuti, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, Al-Muttaqi al-Hindi, p. 79)

(9)(Sunan Abu-Dawud, Book 36, Number 4271)  enligt Umm Salamah, en av profetens fruar

(10)(Sunan Abu-Dawud, Book 36, Number 4270)

(11)(Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 13)

(12)(Al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al- Muntadhar, p. 29)

(13)(Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman, p. 55)

3 Comments

 1. Nor
  Nor 10 januari 2011

  Jag hade tänkt läsa lite djupare om just detta ämne om Messiah och Mehdi, men du har besvarat alla mina frågetecken.. Bra inlägg 🙂

 2. Bahlool
  Bahlool 10 januari 2011

  haha kul å veta 😛 skulle skriva om shia islams syn men få se

 3. jan
  jan 11 januari 2011

  mkt bra skrivet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *