Press "Enter" to skip to content

The daily show om Gaza

Jag kan inte sluta förvånas över hur en ”judisk” ateist, yttrar sig så här bra om saker och ting, undrar om det gör någon skillnad hos de okunniga amerikanerna…

The Daily Show With Jon StewartMon – Thurs 11p / 10c
Clusterf#&k to the War House – Korean Peninsula & Middle East
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

Här tar han upp USA:s media, och hur journalister ändå klagar på att den amerikanska median inte är positivt inställd till Israel..suck

The Daily Show With Jon StewartMon – Thurs 11p / 10c
Glenn Beck Airs Israeli Raid Footage
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

One Comment

  1. Darius
    Darius 07 juni 2010

    Det där med hjärtat han säger i slutet är så sant!! VÄLDIGT MÅNGA SOM STYR VÄRLDEN HAR EN SÅDAN SVART OCH SMUTSIG HJÄRTA!! Man borde bli av med dessa med desamma! KRIGS BROTT, MUTOR, HOT är deras vardag 🙂

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *