Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ya Ahlul Kisaa

En av de viktigaste haditherna om Ahlul Bayts status, är en hadith kallad Hadith al Kisaa, mantelns, eller dukens hadith. Det är inte vanligt att en hadith nämns vid ett visst namn, men just den här hadithen fick ett namn. Hadithen är omnämnd i både shia som sunnikällor, stora personligheter som Aisha, Umme Salma, Jabir ibn Abdullah al Ansari och ibne Abbas har nämnt den. I samband med denna haidth kom den senare delen av Koranens vers 33:33 ner till Profeten Muhammed (s.a.w). Denna vers rensar Ahlul Bayt, Profetens familj, från all smuts, från all orenhet och gör dem perfekta.

Inom sunniislam så lägger man till Profetens fruar till Ahlul Bayt, men shiaislam menar sig ha bevis för att så inte är fallet, däribland dessa ord från självaste Aisha..

’A’isha reported that Allah’s Apostle (may peace be upon him) went out one norning wearing a striped cloak of the black camel’s hair that there came Hasan b. ’Ali. He wrapped hitn under it, then came Husain and he wrapped him under it along with the other one (Hasan). Then came Fatima and he took her under it, then came ’Ali and he also took him under it and then said: Allah only desires to take away any uncleanliness from you, O people of the household, and purify you (thorough purifying)

”Aisha berättar att Allahs Sändebud (s.a.w) gick ut en morgon, han hade en streckad mantel på sig från den svarta kamelens hårstrån och då kom Hassan bin Ali. Han lade manteln runt honom, sedan kom Hussain, och han lät manteln falla över honom tillsammans med den andre (Hassan). Sedan kom Fatima och han tog henne också under den, sedan kom Ali och han tog även honom under den och sade: Allah önskar bara att fjärma all orenhet från er, Oh ni husets folk (Ahlul Bayt) och att rensa er (fullständig rensning).


Här kommer versionen som Fatima, Profetens dotter, fört vidare till oss:

Här kommer en uppläsning med engelsk undertext, älskar den persiska dialekten:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.