Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hujr ibn Adi

Efter Profeten Muhammeds död, så blev det en splittring mellan muslimerna. Den ledare som valts av Profeten Muhammed att leda den islamiska gemenskapen, Ali ib  Abi Talib, lurades på sitt arv och blev inte ledare för nationen förrän över 20 år senare än planerat. När han blev ledare, så startade en korrupt guvernör över Syrien vid namn Muawiya, ett uppror.

Muawiya var manipulativ och duktig på att klara sig undan att bli stoppad från att ta över hela riket. När Ali blev mördad, så fick Muawiya makten över hela det islamiska riket och lät införa en obligatorisk förbannelse av Ali vid bönen. När man hade tal vid bönen, så ställde man sig upp och förbannade Ali. En synd av stora mått då Profeten själv i många fall sagt att den som sårar Ali eller den som bekämpar Ali är utanför islam. Det här höll på i över 60 år.

Några muslimer vägrade, de mindes Profeten Muhammeds ord och befallningar. De visste och kände till Alis status. En av dessa var Hur ibn Adi.

Den sunnitiske lärde Sayyid Abu Alaa Maududi skrev i sin bok, Kalifer och Kungar:

”Hurj ibn Adi var en troende vän till Profeten Muhammed och spelade en avgörande roll i att upprätthålla de islamiska värdena i samhället. Under Muawiyas styre, när det infördes förbannandet/svärandet åt Ali, från predikstolen, så blödde muslimernas hjärtan men man höll tungan för mun, av fruktan för döden. I staden Kufa, kunde Hujr ibn Adi inte hålla tyst längre och han började hylla Ali och tog avstånd från Muawiya. Medan guvernören Mughira styrde, så var han tålmodig med detta men när Ziyad, guvernör över Basra, blev även guvernör över Kufa, började allvarliga dispyter, eftersom denne svor åt Ali vid bönen och Hujr brukade besvara honom.

Vid ett tillfälle så varnade Hujr, Ziyad, för att denne kom för sent till fredagsbönen. Ziyad fängslade honom då med tolv av dennes vänner, anklagade för att ha startat en grupp för att störta Kalifen Muawiiya och att de svor åt Kalifen. Han samlade även falska vittnen att vittna mot dem; att de menade att enbart Alis familj fick inneha Kalifatet. Andra anklagelser var att de skapade uppror, att de skickade hälsningar och välsignelser över Ali och att de hatade hans fiender (fiender som hade tagit över makten). Ett av vittnena var Qadi Shudri.

De anklagade skickades till Muawiya och han dömde dem till döden. Ifall de dock svor och förbannade Ali och visade sitt hat för Ali, då skulle de bli förlåtna. De vägrade och Hujr sade: ”Jag kommer inte att säga något som går emot  Allah”.
Till slut mördades han och hans vänner. Av dessa skickades Abdur Rahman bin Hassan tillbaka till Kufa med ett skrivet meddelande, i det stod det att han skulle mördas på värsta möjliga sätt. Ziyad begravde honom levande. (5)

Hujr hade en sista önskan vid sin död, det var att man skulle döda hans son före honom, så att han stannar kvar vid sin kärlek till Ali och inte ändrade sig. Även kända familjer, som Abu Bakrs och Umars familjer, fördömde mordet på Hujr ibn Adi (1). Många av Profetens Sahaba (vänner) ansåg att mördaren av Hujr är förbannad.

Muawiya, som lät mörda Hujr, var en grym tyrann men en slug sådan. Han anses vara en av de slugaste i den arabiska historien. Han var känd för att använda sig av guld för att muta och honung med gift för att mörda. Den lärde sunnitiske imamen Al Hasan al Basri, skrev det här om Hujr och Muawiya (3):

”Muawiya hade fyra brister/fel:

 1. Hans utnämnande av bråkstakar till maktställningar i samhället, så han stal makten och ledarskapet utan att rådfråga folket, även då det fanns bättre vänner till Profeten, som hade kunnat ge rätt vägledning.
 2. Hans utnämnande av sin son Yazid till sin efterträdare, en alkoholist och vinälskare, som klädde sig i siden och som var en gycklare.
 3. Hans erkännande av en oäkta son (Ziyad), medan Allahs Profet sagt; Ett barn tillhör sängen, och den otrogne ska stenas. (4)
 4. Hans mord på Hujr och dennes vänner. Elände över honom två gånger för hans mord på Hujr och dennes vänner

När Muawiya besökte Profetens fru Aisha, så frågade hon honom om han inte fruktade Allah när han mördade Hujr och dennes vänner? Men en man som bekämpade Profeten och dennes släktingar, kan inte frukta Allah.

Hujr är begraven i Adra, en stad norr om Damaskus, i Syrien.

Vilken tålamod, enligt källorna så bad Hujr innan han blev mördad och sa, aldrig har en bön känts så lätt att utföra som den jag gör nu. Han såg fram emot att möta sin skapare. Han ville behålla sina kedjor på sina händer, så att han kunde ha dem som bevis mot Muawiya när denne mötte sin skapare. Frågan är hur skulle vi handla? Vi är fega, skulle vi stå emot orättvisan och riskera våra liv? Det kan ses som fanatism eller fundementalism, men i slutändan är det vår önskan att inte leva som förtryckta eller slavar.

Det är denna kraft som driver islam överlag och särskilt shiaislam. Det är det här som skrämmer folk. Om Muawiyas guld inte kunde attrahera dessa människor, hur ska då materialismen i väst attrahera? Här ser vi många som slåss för sitt land, sitt folk och för rättvisan mot förtrycket. Det är något folk inte kan eller vill förstå. Ju mera du tänker, ju mera du bryr dig desto mera får du stämpeln av att vara en kuf.

Mina hälsningar till Hujr och hans vänner och anhängare. De dog för något som var värt att dö för…

Källhänvisning:

(1) al-Bidaya wa al-Nihaya, Volume 8 page 55 ; Kanz al Ummal, Volume 3 page 88 ; Tarikh al Islam by Dhahabi Volume 2 page 217 ; Tarikh ibn Khaldun, Volume 3 page 12 ; al Isaba, page 355 Dhikr Hujr; al-Istiab, Volume 1 page 97.
(2) Qadhi Abi Bakar al-Arabi. ’Awasim min al Qawasim’ p.341 ; Allamah Muhibuddin al-Khateeb
(3) History of al-Tabari, English version, The Events of Year 51 AH, v8, p154
– History of Ibn al-Athir, v3, p242
– al-Bidayah wa al-Nihayah, by Ibn Kathir, v8, p130  som nämner första brottet att han bekämpade Ali
– History of Ibn Kathir, v3, p242
– Khilafat Mulukiyat, Syed Abul Ala Maududi, pp 165-166
(4) Ziyad deltog i mordet på Hussain, barnbarn till Profeten. Han var känd för att kallas för Ziyad ibne Abih, Ziayd son till sin far, då ingen visste vem hans far var och han var alltså en bastard. Muawiya sägs ha varit fadern och därmed begick han ett brott som otrogen man.
(5) Histroy of al-Tabari, v4, pp 190-206
– al-Isti’ab, by Ibn Abd al-Barr, v1, p135
– History of Ibn Kathir, v3, pp 234-242
– al-Bidayah wa al-Nihayah, v8, pp 50-55
– History of Ibn Khaldoon, v3

(6)

Hujr ibn Adi – Wikipedia, the free encyclopedia.

Imam Reza sida

20 kommentarer

 1. Musa 07 oktober 2009

  Bra att du tog upp detta. Hujr, hans son o vänner finns i våra hjärtan o tankar för alltid.

 2. Dina 08 oktober 2009

  Känner du verkligen religionen Shia?
  Tycker du att det är okej att man slår sig själv för att känna hur ahlulbayt kände sig?
  Jag har hittat shiitiska hadith som säger att det är okej att döda oh själa från Sunni vad tycker du om det??

 3. Bahlool 08 oktober 2009

  Dina att slå sig handlar inte om att skada sig, vad har det med shiitisk tro att göra? Shiitisk aqeedah borde du diskutera inte ifall någon slår sig..Jag har hittat sunni hadith som säger att Koranen är felaktig eller ofullständig, betyder det att jag ska tro på dem? Nej.
  Du får gärna visa mig dessa hadith så kan jag ta reda på om de är sanna eller ej. Tittar du dock på historia och på det som skedde och sker i Irak, så kommer du se att det inte är shias som mördar sunnis utan tvärtom…Islam handlar om logik och om att försöka komma fram till sanningen. Finns hundratusentals hadither bland shias som sunnis, ska jag tro på allt som står i dem?

 4. Dina 08 oktober 2009

  Och jag har sett Shiitisk hadith som säger att Ali sa att koranen är fel.
  Och föresten de största skolorna i shia säger att man ska slå sig.

 5. Bahlool 08 oktober 2009

  De största skolorna? Som sagt har du haditherna så fram med dem? Aisha menade att en get åt upp delar av Koranen..alltså vi kan hålla på så här hur länge som helst. Vad är det du försöker komma fram till?

 6. Musa 08 oktober 2009

  Dina…

  Vi shia anser inte ngn skrift vara sahih förutom quranen som är 100% äkta…
  Så om en hadith går emot quranen anser vi den vara falsk och har klassat många ahadith som falska…. Där brister dina argument…Däremot hittar vi mkt i era sahih som ni anser vara sanna,,, som är absurda…

  Nej, shia skadar inte sig själva och det är haram, kolla på vad våra högsta ulema säger, att skada sig haram och det är muslimers plikt att enas med våra sunnimuslimska bröder/systrar. De som skadar sig är okunniga och det är absolut inte en del av shia aqeeda…

  Shia är de som följer ahlulbayt och accepterar Alis wilaya ….. Läs bara texten här ovan så ser du att ni anser en mördare vara en ädel sahabi…

 7. Dina 09 oktober 2009

  Okej jag kan inte visa dig en hadith. Jag ville bara fråga dig varför shia slår sig. Oh ja det gör dem det. Du kan väl fråga dem. Jag har sett youtube klipp där dem slår sig för tt känna imam Hussein för att känna hans smärta.
  Jag tror nog det är i al shura dagen dem slår sig mest. Du ska veta att jag inte kom föra att fråga dig om Shia, jag bad inte om dig att säga Sunni dödar Shia. Jga bad inte om dig att nämna att Sunni ycker att koranen är fel. Jag förstår att det vara svår för dig att svara på dessa frågor emn ändå gjorde du det och la till sunnni är se och sunni tycker se och så. SubhanAllah broder jag är själv en Shia jag ville bara ha svar på dessa frågor jag ställde dig.
  Men du nämnde Sunni, kan du vara snäll och skriva dessa sunni hadither som du sägs hitta.

 8. Bahlool 09 oktober 2009

  Dina då fick du ju svar? Du frågade om varför shias gör si och så, om du är nu shia, så borde du veta varför. Sorgen över att inte ha varit med Hussain, sorgen över att Hussain mördades överväldigar. Du läste ju tråden på sidan så du fick svar på varför?
  Jag tog upp sunni hadith för jag utgår ifrån att du är sunni och du tog upp att shia förändrat koranen (at Ali gjort det osv). Det är märkligt när man anklagar eller ifrågasätter och sedan ogillar att själv bli ifrågasatt 😉
  Sen tog du upp de största skolorna i shia som säger det är ok att slå sig..vilka skolor?

  Allamah Jalaluddin Suyuti has recorded a tradition from Ibn Abbas [ra] wherein he says:

  “The number of verses in the Quran are 6616”
  Tafseer Al Itqan fi Uloom al Quran, Volume 1 page 84

  Allamah Jalaluddin Suyuti whilst citing Sunni scholarly opinion from Sunni scholar Uthman bin Saeed bin Uthman Abu Amro al-Daani (d. 444 H) wrote:

  Al-Daani said: ‘They agreed that the number of verses of Quran are six thousand but they disagreed in what has been added further (to the Quran), some of them didn’t add more whilst others said it was two hundred and four. Some said two hundred and fourteen, others said two hundred and nineteen. Some said two hundred and twenty five, others said two hundred and thirty six.’
  Al Itqan fi Uloom al Quran, Volume 1 page 84

  Ibn Kathir en av de största inom salafismen

  1. Tafseer Ibn Kathir, Volume 1 page 7, number of verses
  2. Tafseer Qurtubi, Volume 1 page 65, number of verses

  We read in Tafseer Ibn Kathir:

  “The total number of verses Quranic verses are 6000. Disagreement remains about the remainder verses. There are various views and statements about them. One statement is that there are 6204 verses”

 9. Bahlool 09 oktober 2009

  Sen förstår jag inte, å ena sidan säger du shia slår sig och de gör si och så å andra sidan säger du att du är shia 😉 Du vet väl att lögn är en dålig sak :PP
  Jag tycker inte det är svårt att svara på. Logiken är rätt enkel :)))

 10. Musa 09 oktober 2009

  Jag tror hon syftade på att skada sig själv,,, och vi svarade med att det är förbjudet hos shia, och att shia anser quranen vara 100% äkta…
  Ifall du menar att klappa på bröstet när man minns alhussayn(as) så kan du gärna bevisa hur det är haram att göra det…

 11. Musa 09 oktober 2009

  det finns vissa som skadar sig sj… och vi skrev att dessa är okunniga och vilsna

 12. Dina 09 oktober 2009

  Bahlool kanske du inte tror mig, men jag är en Shia. Men tack för att du svara på mina frågor.
  Men om du läser om svaren du gav mig så ser man att det var du som tog upp att sunni tycker att koranen är fel. Ja eftersom du tog upp det så sa jag att jag själv sätt shitisk hadith där Ali sa koranen är fel.
  Men iaf blev lite nyfiken här, kan du visa mig dessa sunnitiska hadither där det sägs koranen är fel. Jag vill verkligen ha den efetrsom jag har en sunnitisk vän som jag liksom vill visa. Kan du också säga vilken hemsida hadithen komem rifrån ifall det inte är någon hemsida nämn vilken bok den är ifrån. Förlåt sitter i jobbet lite stress här du får ursäkta min stavfel och så vidare.
  Men salam broder. Bror om jag är till lite besvär så säg bara till.
  Jag vill bara ha hjälp. =)

 13. Dina 09 oktober 2009

  Pss! jag är revertit det är ju därför jag ställer så himla många frågor också.
  Sorry Bahlool =(

 14. Dina 09 oktober 2009

  Kommentar till Musa: Så Musa du säger att alal shitiska hadith liksom inte är sant. Säger du att Imam Alis ord och profeten saw ord inte är sant? Jag förstår inte dig Musa. Om jag missförstår kan du bara säga till =)

 15. Bahlool 09 oktober 2009

  Salam dina jag gav dig 4 sådana där sunnitksak företrädare sagt att Koranen är större eller mindre. Jag har fler om du vill..det är hadither jag sparat genom åren för mina diskussioner..
  Sorry om jag verkar vara aggressiv 😉 Men alla som kommer hit ställer alltid samma frågor 🙂 eller samma anklagelser

 16. Bahlool 09 oktober 2009

  Dina:
  Det finns hundratusentals hadith. Shiaislam har strikta regler över vilka hadith som är sanna eller falska eller osäkra. Skillnaden är att det finns sunnis som tror på alla hadither i sahih bukhari mm medan vi shias är mera strikta i våra haditsamlingar. Om en hadith är upprepad av en känd lögnare, så brukar man hävda att även hadithen inte är sann, om den går emot Koranen, så anses den vara osann osv..det finns alltså vissa regler för hadither och hadithsamlingar.
  om hadither
  https://www.bahlool.se/2009/03/22/know-your-religion-ilm-al-rijal/

 17. Dina 09 oktober 2009

  Tack tack broder.

 18. Bahlool 09 oktober 2009

  Anytime om du behöver något mera så står jag till förfogande. När det gäller att slå sig:
  Det finns två sätt att slå sig ett sätt som de flesta gör, för att få fram ett slags dunkande (vissa slår sig hårt andra nätt) är att visa sorg övet det som hände och man hjälper till i sorgesången över Hussains öde. Ett annat sätt är när man skadar sig, det är något ett fåtal gör och de flesta lärda är emot det. De här sakerna är dock oviktiga, det viktiga är att veta att man ska gråta över Hussain, att man ska minnas vad han dog för, att man ska veta vem han var, att man inser att man inte kan glädjas och dansa och sjunga (något många sunniter gör den dagen) under Ashura, när han offrade sitt liv för Allahs religion. Jag har själv bekanta som inte förstår det här och menar att man ska gå vidare med sina liv och det var det som ledde till hans död, man svek honom och islam för att livet var mera kärt..

 19. Musa 09 oktober 2009

  Dina, jag skrev att många ahadith är falska, t.ex om det är kända lögnare som återberättar dom eller om de går emot quranen… Jag sa inte att jag inte tror på att det finns sanna ahadith..
  Detta kan du ju tala om för din vän då han nämner en ”shia” hadith som den du nämnde..

  samtidigt kan du fråga han/hon om de ahadith som dom erkänner som sanna, men som är absurda… du kan få exempel på sådana om du vill

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.