Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Know your Religion – Ilm al Rijal

Ilm al Rijal eller ”människornas/folkens/männens vetenskap är en av de Islamiska vetenskaperna. Denna vetenskap var viktig för att stoppa de förfalskningar och förvrängningar av ord som Profeten lär ha sagt. I och med att det uppstod Kungadömen styrda av oärliga och falska ledare, så var man tvungen att se till att Profetens ord spreds rätt.

O believers, if an ungodly man comes to you with a report, investigate, lest you afflict a people unwittingly and then repent of what you have done. (49:6

Oh Troende, om en ogudaktig man kommer till er med uppgifter, utforska, annars skadar ni människor utan flit och kommer senare att ångra er.

Denna mening gör det till plikt att utforska och kolla upp ens källor.
Därför är det av stor vikt att utforska om Hadithen är sann, om den förmedlats av oärliga människor så brukar det undvikas att användas av den här Hadithen.

Shia och Sunni skiljer sig i att Sunni är splittrat i frågan om synen på Hadith. Hadith är de saker Profeten sagt.
Sunnis har 6 Hadithböcker som man anser vara ”sahih” sanna eller ofelbara. Den synen splittrar Sunnis. Man kommer hitta allt från dem som menar att dessa 6 böcker är nästan lika ofelbara som Koranen till folk som anser att man måste bedöma alla Hadither utifrån kedja, den som lagt fram Hadithen osv.
Shia anser att Haditherna måste utforskas noggrant för att inga falska Hadither ska spridas. Går en Hadith emot Koranen så är den automatiskt falsk.


Fem Böcker av Shias om Ilm al Rijal

  1. Kitab al-rijal by Abi al-`Abbas Ahmad ibn `Ali al-Najashi (died 450/1058), which later became known merely as ”al-Najash”, gives accounts of lives of narrators who have compiled books, giving little attention to others. Though the biographical accounts are given in an alphabetical order, the compilation is not very orderly. However, later, through the efforts of Kazim al-Ansari (died 1006/1597-8), Mulla `Inayat Allah Quhpa’i (died 1016/1607- 8) – the author of Majma` al-rijal – and Shaykh Dawud ibn al-Hasan al-Bahrayni (died 1104/1692-3), these defects have been removed.
  2. Kitab al-fihrist, by Muhammad ibn al-Hasan al-Tusi, known as ”Shaykh al-Ta’ifah” (died 460/1067-8). This book gives the biographical accounts in an alphabetical order. Moreover, several others have worked upon it.
  3. Kitab al-rijal, also by al-Tusi, in which he gives the names of the contemporaries of every Imam (A) in the order of their succession.
  4. Ma`rifat akhbar al-rijal, by `Umar ibn Muhammad al-Kashshi.
  5. Al-Du`afa’ by Ibn al-Ghada’iri, Ahmad ibn al-Husayn ibn `Abd Allah, a scholar of the fifth century Hijrah.

Hos Sunnis är det 4 viktiga verk om Ilm Al Rijal

  1. Kitab Ibn Mandah, Abu `Abd Allah Muhammad ibn Yahya (died 301/913-14).
  2. Hilyat al-’awliya’ by Abi Nu`aym al-’Isfahani (died 430/1038-9).
  3. Kitab Abi Musa, Muhammad ibn Abu Bakr al-’Isfahani (died 581/1185-6), which is a continuation of the work of Ibn Mandah.
  4. Al-’Isti`ab by Ibn `Abd al-Birr.

I början på Islam så spreds Profetens ord muntligt. I och med att många av dem som mindes alla Hadith började dö så började man samla Haditherna i skriftform.

Synen på ärliga människor och moraliska människor skiljer sig marknat mellan Islam och Väst. I väst kan man leva med att Politiker, Ledare och Kändisar ljuger och folk glömmer snabbt. Inom Islam är det så att ifall man ljuger så kommer man straffas av eftermälet.
Ett praktexempel är att man än idag minns lögnare som Amr ibn al Aas och Muawiya. Hur många i väst minns brutna löften som Politikerna gett oss? Hur många ser ner på att Kändisar luras och äcklar sig?

Shiaislam har 4 Hadithböcker som man anser innehåller de Hadither som var värda att spara för eftervärlden:

Al Kafi (viktigaste Shiahadithboken) Wahabis brukar använda sig av Hadither från den boken och tror med fullaste allvar att Shias tror på alla Hadither i den. Dock många av Haditherna i den boken är förfalskningar och har enbart sparats för eftervärlden som bevis på vad folk spred på den tiden.

Man la yahduruhu al-faqih
Al-Tahdhib
Al-Istibsar

Sunnis har de såkallade Sihah al Sitta (de sex sanna böckerna/autentiska böckerna)

Dessa böcker sammanställdes på olika sätt. Vissa sammanställdes enligt principen om vem av Profetens vänner de handlade om. Andra om vilket område de kom ifrån osv.

Sahih Bukhari 2623 hadither
Sahih Muslim 4000 hadither

Sunan Abu Dawud
Sahih ibn Majah

Sahih al Timrithi
Sahih al Nisai

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.